Unstad Jr As
Juridisk navn:  Unstad Jr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76087350
Kvanndalen 11 Kvanndalen 11 Fax:
8352 Sennesvik 8352 Sennesvik
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 980790606
Aksjekapital: 1.258.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/26/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Vestvågøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.76%
Resultat  
  
-87.13%
Egenkapital  
  
8.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.518.000 7.737.000 5.553.000 4.014.000 5.096.000
Resultat: 261.000 2.028.000 1.204.000 -99.000 197.000
Egenkapital: 3.374.000 3.113.000 1.086.000 -1.026.000 -927.000
Regnskap for  Unstad Jr As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.518.000 7.737.000 5.553.000 4.014.000 5.096.000
Driftskostnader -5.737.000 -5.248.000 -4.198.000 -3.927.000 -4.648.000
Driftsresultat 781.000 2.490.000 1.356.000 88.000 448.000
Finansinntekter 25.000 27.000 28.000 32.000 33.000
Finanskostnader -545.000 -488.000 -180.000 -218.000 -284.000
Finans -520.000 -461.000 -152.000 -186.000 -251.000
Resultat før skatt 261.000 2.028.000 1.204.000 -99.000 197.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 261.000 2.028.000 1.204.000 -99.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.608.000 19.763.000 2.645.000 3.015.000 3.397.000
Sum omløpsmidler 1.757.000 2.025.000 2.073.000 1.030.000 907.000
Sum eiendeler 20.365.000 21.788.000 4.718.000 4.045.000 4.304.000
Sum opptjent egenkapital 2.116.000 1.855.000 -172.000 -1.376.000 -1.277.000
Sum egenkapital 3.374.000 3.113.000 1.086.000 -1.026.000 -927.000
Sum langsiktig gjeld 16.333.000 17.500.000 2.807.000 4.371.000 4.828.000
Sum kortsiktig gjeld 657.000 1.174.000 825.000 700.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 20.364.000 21.787.000 4.718.000 4.045.000 4.304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.518.000 6.819.000 5.449.000 3.931.000 5.009.000
Andre inntekter 0 917.000 105.000 83.000 87.000
Driftsinntekter 6.518.000 7.737.000 5.553.000 4.014.000 5.096.000
Varekostnad -374.000 -438.000 -110.000 -271.000 -769.000
Lønninger -2.625.000 -2.905.000 -2.666.000 -1.975.000 -2.219.000
Avskrivning -1.155.000 -931.000 -371.000 -382.000 -352.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.583.000 -974.000 -1.051.000 -1.299.000 -1.308.000
Driftskostnader -5.737.000 -5.248.000 -4.198.000 -3.927.000 -4.648.000
Driftsresultat 781.000 2.490.000 1.356.000 88.000 448.000
Finansinntekter 25.000 27.000 28.000 32.000 33.000
Finanskostnader -545.000 -488.000 -180.000 -218.000 -284.000
Finans -520.000 -461.000 -152.000 -186.000 -251.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 261.000 2.028.000 1.204.000 -99.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.770.000 13.502.000 1.802.000 1.915.000 2.027.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 73.000 99.000 125.000
Driftsløsøre 1.106.000 1.248.000 167.000 246.000 324.000
Sum varige driftsmidler 5.818.000 6.241.000 823.000 1.081.000 1.350.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 18.608.000 19.763.000 2.645.000 3.015.000 3.397.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 285.000 269.000 662.000 285.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.471.000 1.756.000 1.412.000 746.000 822.000
Sum omløpsmidler 1.757.000 2.025.000 2.073.000 1.030.000 907.000
Sum eiendeler 20.365.000 21.788.000 4.718.000 4.045.000 4.304.000
Sum opptjent egenkapital 2.116.000 1.855.000 -172.000 -1.376.000 -1.277.000
Sum egenkapital 3.374.000 3.113.000 1.086.000 -1.026.000 -927.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 110.000 110.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.333.000 17.500.000 2.807.000 4.371.000 4.828.000
Leverandørgjeld 87.000 420.000 145.000 288.000 109.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 448.000 454.000 579.000 226.000 237.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 122.000 300.000 101.000 186.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 657.000 1.174.000 825.000 700.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 20.364.000 21.787.000 4.718.000 4.045.000 4.304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.100.000 851.000 1.248.000 330.000 504.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.7 2.5 1.5 2.3
Likviditetsgrad 2 2.7 1.7 2.5 1.5 2.3
Soliditet 16.6 14.3 2 -25.4 -21.5
Resultatgrad 1 32.2 24.4 2.2 8.8
Rentedekningsgrad 1.4 5.1 7.5 0.6 1.7
Gjeldsgrad 5 6 3.3 -4.9 -5.6
Total kapitalrentabilitet 4 11.6 29.3 3.0 11.2
Signatur
29.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex