Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Urban Sound Studios AS
Juridisk navn:  Urban Sound Studios AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22370094
Marstrandgata 8 Marstrandgata 8 Fax:
0566 Oslo 566 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985031789
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/2002
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.6%
Resultat  
  
94.44%
Egenkapital  
  
3.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 387.000 500.000 599.000 551.000 547.000
Resultat: 70.000 36.000 -109.000 44.000 -79.000
Egenkapital: -1.943.000 -2.013.000 -2.049.000 -1.941.000 -1.985.000
Regnskap for  Urban Sound Studios AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 387.000 500.000 599.000 551.000 547.000
Driftskostnader -392.000 -449.000 -706.000 -502.000 -607.000
Driftsresultat -5.000 51.000 -107.000 49.000 -60.000
Finansinntekter 76.000 0 3.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -15.000 -5.000 -5.000 -20.000
Finans 76.000 -15.000 -2.000 -5.000 -19.000
Resultat før skatt 70.000 36.000 -109.000 44.000 -79.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 36.000 -109.000 44.000 -79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 183.000 213.000 204.000 255.000 291.000
Sum omløpsmidler 134.000 194.000 148.000 243.000 174.000
Sum eiendeler 317.000 407.000 352.000 498.000 465.000
Sum opptjent egenkapital -2.043.000 -2.113.000 -2.149.000 -2.041.000 -2.085.000
Sum egenkapital -1.943.000 -2.013.000 -2.049.000 -1.941.000 -1.985.000
Sum langsiktig gjeld 1.250.000 1.690.000 1.790.000 1.790.000 1.790.000
Sum kortsiktig gjeld 1.009.000 730.000 611.000 648.000 660.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 407.000 352.000 497.000 465.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 296.000 500.000 599.000 551.000 547.000
Andre inntekter 91.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 387.000 500.000 599.000 551.000 547.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 12.000
Avskrivning -60.000 -41.000 -51.000 -64.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -332.000 -408.000 -655.000 -438.000 -546.000
Driftskostnader -392.000 -449.000 -706.000 -502.000 -607.000
Driftsresultat -5.000 51.000 -107.000 49.000 -60.000
Finansinntekter 76.000 0 3.000 0 1.000
Finanskostnader 0 -15.000 -5.000 -5.000 -20.000
Finans 76.000 -15.000 -2.000 -5.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 36.000 -109.000 44.000 -79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 255.000 291.000
Driftsløsøre 183.000 163.000 204.000 0 0
Sum varige driftsmidler 183.000 163.000 204.000 255.000 291.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 50.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 183.000 213.000 204.000 255.000 291.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 54.000 165.000 106.000 207.000 142.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 50.000 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 29.000 42.000 35.000 32.000
Sum omløpsmidler 134.000 194.000 148.000 243.000 174.000
Sum eiendeler 317.000 407.000 352.000 498.000 465.000
Sum opptjent egenkapital -2.043.000 -2.113.000 -2.149.000 -2.041.000 -2.085.000
Sum egenkapital -1.943.000 -2.013.000 -2.049.000 -1.941.000 -1.985.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.250.000 1.690.000 1.790.000 1.790.000 1.790.000
Leverandørgjeld -22.000 -60.000 -9.000 43.000 -9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 23.000 9.000 0 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.032.000 766.000 612.000 605.000 658.000
Sum kortsiktig gjeld 1.009.000 730.000 611.000 648.000 660.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 407.000 352.000 497.000 465.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -875.000 -536.000 -463.000 -405.000 -486.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.2 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.2 0.4 0.3
Soliditet -614.9 -494.6 -582.1 -390.5 -426.9
Resultatgrad -1.3 10.2 -17.9 8.9 -11.0
Rentedekningsgrad 3.4 -21.4 9.8 -3.0
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.2
Total kapitalrentabilitet 22.5 12.5 -29.5 9.9 -12.7
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex