Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Urchinomics Nordics As
Juridisk navn:  Urchinomics Nordics As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70081250
Postboks 11 C/O Rg Regnskap As Sjøgata 41 Fax:
6067 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ulstein
Org.nr: 998866464
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/20/2012
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kaston international as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-18.35%
Egenkapital  
  
-564.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.000 0 466.000 1.251.000 824.000
Resultat: -5.624.000 -4.752.000 -1.682.000 -461.000 -551.000
Egenkapital: -6.209.000 1.336.000 5.033.000 -1.419.000 -1.038.000
Regnskap for  Urchinomics Nordics As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.000 0 466.000 1.251.000 824.000
Driftskostnader -5.386.000 -4.749.000 -2.213.000 -1.716.000 -1.317.000
Driftsresultat -5.376.000 -4.749.000 -1.747.000 -465.000 -493.000
Finansinntekter 2.000 10.000 88.000 108.000 32.000
Finanskostnader -250.000 -13.000 -23.000 -104.000 -90.000
Finans -248.000 -3.000 65.000 4.000 -58.000
Resultat før skatt -5.624.000 -4.752.000 -1.682.000 -461.000 -551.000
Skattekostnad -1.920.000 1.055.000 384.000 81.000 149.000
Årsresultat -7.544.000 -3.697.000 -1.298.000 -381.000 -402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.920.000 865.000 482.000 401.000
Sum omløpsmidler 681.000 129.000 5.831.000 1.743.000 994.000
Sum eiendeler 681.000 2.049.000 6.696.000 2.225.000 1.395.000
Sum opptjent egenkapital -6.454.000 -6.454.000 -2.757.000 -1.459.000 -1.078.000
Sum egenkapital -6.209.000 1.336.000 5.033.000 -1.419.000 -1.038.000
Sum langsiktig gjeld 2.686.000 473.000 336.000 2.297.000 1.997.000
Sum kortsiktig gjeld 4.204.000 241.000 1.327.000 1.347.000 437.000
Sum gjeld og egenkapital 682.000 2.050.000 6.696.000 2.225.000 1.396.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 1.251.000 824.000
Andre inntekter 10.000 0 466.000 0 0
Driftsinntekter 10.000 0 466.000 1.251.000 824.000
Varekostnad 0 0 -1.583.000 -595.000 -346.000
Lønninger -1.237.000 -1.590.000 -332.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.149.000 -3.159.000 -298.000 -1.121.000 -971.000
Driftskostnader -5.386.000 -4.749.000 -2.213.000 -1.716.000 -1.317.000
Driftsresultat -5.376.000 -4.749.000 -1.747.000 -465.000 -493.000
Finansinntekter 2.000 10.000 88.000 108.000 32.000
Finanskostnader -250.000 -13.000 -23.000 -104.000 -90.000
Finans -248.000 -3.000 65.000 4.000 -58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.544.000 -3.697.000 -1.298.000 -381.000 -402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.920.000 865.000 482.000 401.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.920.000 865.000 482.000 401.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 0 0 1.222.000 170.000
Andre fordringer 8.000 4.000 0 348.000 471.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 667.000 125.000 5.831.000 174.000 353.000
Sum omløpsmidler 681.000 129.000 5.831.000 1.743.000 994.000
Sum eiendeler 681.000 2.049.000 6.696.000 2.225.000 1.395.000
Sum opptjent egenkapital -6.454.000 -6.454.000 -2.757.000 -1.459.000 -1.078.000
Sum egenkapital -6.209.000 1.336.000 5.033.000 -1.419.000 -1.038.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.686.000 473.000 336.000 2.297.000 1.997.000
Leverandørgjeld 3.940.000 3.000 699.000 958.000 403.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 83.000 129.000 0 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 155.000 500.000 389.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 4.204.000 241.000 1.327.000 1.347.000 437.000
Sum gjeld og egenkapital 682.000 2.050.000 6.696.000 2.225.000 1.396.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.523.000 -112.000 4.504.000 396.000 557.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 4.4 1.3 2.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 4.4 1.3 2.3
Soliditet -911.7 65.2 75.2 -63.8 -74.4
Resultatgrad -374.9 -37.2 -59.8
Rentedekningsgrad -21.5 -365.3 -3.4 -5.1
Gjeldsgrad -1.1 0.5 0.3 -2.6 -2.3
Total kapitalrentabilitet -789.1 -231.2 -24.8 -16.0 -33.0
Signatur
22.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex