Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ure Eiendom AS
Juridisk navn:  Ure Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76087414
Ure Fax:
8352 Sennesvik 8352 Sennesvik
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 928809358
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/25/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
133.8%
Resultat  
  
396.54%
Egenkapital  
  
54.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.998.000 1.710.000 1.319.000 1.280.000 1.200.000
Resultat: 3.297.000 664.000 552.000 217.000 542.000
Egenkapital: 7.257.000 4.707.000 4.215.000 3.822.000 3.680.000
Regnskap for  Ure Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.998.000 1.710.000 1.319.000 1.280.000 1.200.000
Driftskostnader -774.000 -1.108.000 -778.000 -1.084.000 -659.000
Driftsresultat 3.224.000 603.000 541.000 196.000 542.000
Finansinntekter 75.000 62.000 29.000 24.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -18.000 -3.000 0
Finans 73.000 61.000 11.000 21.000 1.000
Resultat før skatt 3.297.000 664.000 552.000 217.000 542.000
Skattekostnad -747.000 -172.000 -159.000 -74.000 -163.000
Årsresultat 2.550.000 492.000 393.000 143.000 379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.083.000 4.614.000 4.769.000 4.375.000 4.542.000
Sum omløpsmidler 5.802.000 2.778.000 2.361.000 2.096.000 1.578.000
Sum eiendeler 12.885.000 7.392.000 7.130.000 6.471.000 6.120.000
Sum opptjent egenkapital 7.157.000 4.607.000 4.115.000 3.722.000 3.580.000
Sum egenkapital 7.257.000 4.707.000 4.215.000 3.822.000 3.680.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.628.000 2.686.000 2.915.000 2.649.000 2.440.000
Sum gjeld og egenkapital 12.885.000 7.393.000 7.130.000 6.471.000 6.120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 124.000 0 0 0
Andre inntekter 3.998.000 1.586.000 1.319.000 1.280.000 1.200.000
Driftsinntekter 3.998.000 1.710.000 1.319.000 1.280.000 1.200.000
Varekostnad -160.000 -27.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -51.000 -154.000 -190.000 -167.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -563.000 -927.000 -588.000 -917.000 -484.000
Driftskostnader -774.000 -1.108.000 -778.000 -1.084.000 -659.000
Driftsresultat 3.224.000 603.000 541.000 196.000 542.000
Finansinntekter 75.000 62.000 29.000 24.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -18.000 -3.000 0
Finans 73.000 61.000 11.000 21.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.550.000 492.000 393.000 143.000 379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 924.000 973.000 1.128.000 1.210.000 1.377.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum varige driftsmidler 947.000 978.000 1.133.000 1.215.000 1.382.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.136.000 3.636.000 3.636.000 3.160.000 3.160.000
Sum anleggsmidler 7.083.000 4.614.000 4.769.000 4.375.000 4.542.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 0 20.000 0 0
Andre fordringer 2.958.000 2.125.000 2.075.000 2.050.000 1.555.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.839.000 654.000 267.000 46.000 23.000
Sum omløpsmidler 5.802.000 2.778.000 2.361.000 2.096.000 1.578.000
Sum eiendeler 12.885.000 7.392.000 7.130.000 6.471.000 6.120.000
Sum opptjent egenkapital 7.157.000 4.607.000 4.115.000 3.722.000 3.580.000
Sum egenkapital 7.257.000 4.707.000 4.215.000 3.822.000 3.680.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 33.000 216.000 0 215.000 0
Betalbar skatt 0 172.000 0 74.000 163.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 21.000 3.000 83.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.523.000 2.277.000 2.912.000 2.277.000 2.277.000
Sum kortsiktig gjeld 5.628.000 2.686.000 2.915.000 2.649.000 2.440.000
Sum gjeld og egenkapital 12.885.000 7.393.000 7.130.000 6.471.000 6.120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 174.000 92.000 -554.000 -553.000 -862.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.8 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 1 1 0.8 0.8 0.7
Soliditet 56.3 63.7 59.1 59.1 60.1
Resultatgrad 80.6 35.3 4 15.3 45.2
Rentedekningsgrad 1 6 30.1 73.3
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 25.6 9 8 3.4 8.9
Signatur
14.01.2010
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex