Ursus Minor
Juridisk navn:  Ursus Minor
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73916363
Sigurd Slembesvei 2 Sigurd Slembesvei 2 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 990853347
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/7/2007 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
55.73%
Resultat  
  
169.57%
Egenkapital  
  
47.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008 2007
Omsetning: 788.000 506.000 1.100.000
Resultat: 144.000 -207.000 -95.000
Egenkapital: -158.000 -302.000 -95.000
Regnskap for  Ursus Minor
Resultat 2009 2008 2007
Driftsinntekter 788.000 506.000 1.100.000
Driftskostnader -642.000 -710.000 -1.195.000
Driftsresultat 146.000 -204.000 -95.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0
Finans -2.000 -2.000 0
Resultat før skatt 144.000 -207.000 -95.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 144.000 -207.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 54.000
Sum omløpsmidler 48.000 2.000 20.000
Sum eiendeler 48.000 2.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 -302.000 -95.000
Sum egenkapital -158.000 -302.000 -95.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 206.000 304.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 2.000 74.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 788.000 506.000 1.100.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 788.000 506.000 1.100.000
Varekostnad -260.000 -378.000 -352.000
Lønninger -282.000 -260.000 -683.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -72.000 -160.000
Driftskostnader -642.000 -710.000 -1.195.000
Driftsresultat 146.000 -204.000 -95.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0
Finans -2.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 144.000 -207.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 54.000
Sum anleggsmidler 0 0 54.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 23.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 25.000 2.000 20.000
Sum omløpsmidler 48.000 2.000 20.000
Sum eiendeler 48.000 2.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 -302.000 -95.000
Sum egenkapital -158.000 -302.000 -95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 63.000 112.000 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 86.000 36.000 95.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 156.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 206.000 304.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 2.000 74.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -158.000 -302.000 -149.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.2
Soliditet -329.2 -15100.0 -128.4
Resultatgrad 18.5 -40.3 -8.6
Rentedekningsgrad 73.0 -102.0
Gjeldsgrad -1.3 -1.0 -1.8
Total kapitalrentabilitet 304.2 -10200.0 -128.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex