Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Usa-eiendommer As
Juridisk navn:  Usa-eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90578330
Håndverkervegen 12 Håndverkervegen 12 Fax:
9018 Tromsø 9018 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 998438896
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Moens Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1900%
Egenkapital  
  
-117.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -20.000 -1.000 -10.000 -15.000 -4.000
Egenkapital: -37.000 -17.000 -16.000 -6.000 10.000
Regnskap for  Usa-eiendommer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -2.000 -10.000 -15.000 -4.000
Driftsresultat -20.000 -2.000 -10.000 -15.000 -4.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Resultat før skatt -20.000 -1.000 -10.000 -15.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -1.000 -10.000 -15.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 822.000 822.000 190.000 190.000 190.000
Sum omløpsmidler 6.000 2.000 19.000 20.000 34.000
Sum eiendeler 828.000 824.000 209.000 210.000 224.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 -47.000 -46.000 -36.000 -20.000
Sum egenkapital -37.000 -17.000 -16.000 -6.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 699.000 107.000 47.000 38.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 735.000 178.000 178.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 828.000 825.000 209.000 210.000 225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -2.000 -10.000 -15.000 -4.000
Driftskostnader -20.000 -2.000 -10.000 -15.000 -4.000
Driftsresultat -20.000 -2.000 -10.000 -15.000 -4.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -1.000 -10.000 -15.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 822.000 822.000 190.000 190.000 190.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 822.000 822.000 190.000 190.000 190.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 822.000 822.000 190.000 190.000 190.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 15.000 15.000 15.000
Kasse, bank 6.000 2.000 4.000 5.000 19.000
Sum omløpsmidler 6.000 2.000 19.000 20.000 34.000
Sum eiendeler 828.000 824.000 209.000 210.000 224.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 -47.000 -46.000 -36.000 -20.000
Sum egenkapital -37.000 -17.000 -16.000 -6.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 699.000 107.000 47.000 38.000 38.000
Leverandørgjeld 0 573.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 166.000 162.000 178.000 178.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 735.000 178.000 178.000 177.000
Sum gjeld og egenkapital 828.000 825.000 209.000 210.000 225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -160.000 -733.000 -159.000 -158.000 -143.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.2
Soliditet -4.5 -2.1 -7.7 -2.9 4.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -23.4 -49.5 -14.1 21.5
Total kapitalrentabilitet -2.4 -0.1 -4.8 -7.1 -1.8
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex