Usken Vvs AS
Juridisk navn:  Usken Vvs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51666267
Stronda 15 Stronda 15 Fax:
4329 Sandnes 4329 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 989580744
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/18/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-12.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -11.000 -11.000 88.000 -10.000 36.000
Egenkapital: 78.000 89.000 101.000 76.000 86.000
Regnskap for  Usken Vvs AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -12.000 -12.000 -10.000 -14.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -12.000 -10.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 100.000 0 50.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 100.000 0 50.000
Resultat før skatt -11.000 -11.000 88.000 -10.000 36.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -11.000 88.000 -10.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Sum omløpsmidler 29.000 41.000 116.000 28.000 40.000
Sum eiendeler 82.000 94.000 169.000 81.000 93.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -11.000 1.000 -24.000 -14.000
Sum egenkapital 78.000 89.000 101.000 76.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 69.000 5.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 83.000 94.000 170.000 81.000 92.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -12.000 -12.000 -10.000 -14.000
Driftskostnader -12.000 -12.000 -12.000 -10.000 -14.000
Driftsresultat -12.000 -12.000 -12.000 -10.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 100.000 0 50.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 100.000 0 50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -64.000 0 0
Årsresultat -11.000 -11.000 88.000 -10.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Sum anleggsmidler 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 100.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 41.000 16.000 28.000 40.000
Sum omløpsmidler 29.000 41.000 116.000 28.000 40.000
Sum eiendeler 82.000 94.000 169.000 81.000 93.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -11.000 1.000 -24.000 -14.000
Sum egenkapital 78.000 89.000 101.000 76.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -64.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 5.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 69.000 5.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 83.000 94.000 170.000 81.000 92.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 36.000 47.000 23.000 34.000
Likviditetsgrad 1 5.8 8.2 1.7 5.6 6.7
Likviditetsgrad 2 5.8 8.2 1.7 5.7 6.7
Soliditet 9 94.7 59.4 93.8 93.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.7 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -14.5 -12.8 51.8 -12.3 39.1
Signatur
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex