Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ustaoset Appartement
Juridisk navn:  Ustaoset Appartement
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55309600
C/O Vestbo Bbl Postboks 1947 Nordnes C/O Vestbo Bbl Strandgaten 196 Fax:
5817 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996693376
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/8/1985 1
Foretakstype: ESEK
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vestbo Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.42%
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
8.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 719.000 722.000 682.000 564.000 536.000
Resultat: 78.000 65.000 75.000 -124.000 159.000
Egenkapital: 978.000 900.000 835.000 760.000 834.000
Regnskap for  Ustaoset Appartement
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 719.000 722.000 682.000 564.000 536.000
Driftskostnader -653.000 -669.000 -637.000 -704.000 -396.000
Driftsresultat 67.000 53.000 45.000 -140.000 141.000
Finansinntekter 11.000 13.000 30.000 16.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 13.000 30.000 16.000 18.000
Resultat før skatt 78.000 65.000 75.000 -124.000 159.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 65.000 75.000 -124.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 213.000 245.000 278.000 310.000 293.000
Sum omløpsmidler 803.000 715.000 650.000 515.000 626.000
Sum eiendeler 1.016.000 960.000 928.000 825.000 919.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 700.000 735.000 760.000 834.000
Sum egenkapital 978.000 900.000 835.000 760.000 834.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 60.000 92.000 65.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 716.000 760.000 827.000 825.000 919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 719.000 722.000 682.000 564.000 536.000
Driftsinntekter 719.000 722.000 682.000 564.000 536.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -23.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -653.000 -669.000 -637.000 -681.000 -396.000
Driftskostnader -653.000 -669.000 -637.000 -704.000 -396.000
Driftsresultat 67.000 53.000 45.000 -140.000 141.000
Finansinntekter 11.000 13.000 30.000 16.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 13.000 30.000 16.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 65.000 75.000 -124.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 213.000 245.000 278.000 310.000 293.000
Sum anleggsmidler 213.000 245.000 278.000 310.000 293.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 4.000 22.000 3.000 0
Andre fordringer 0 11.000 8.000 7.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 800.000 700.000 619.000 505.000 578.000
Sum omløpsmidler 803.000 715.000 650.000 515.000 626.000
Sum eiendeler 1.016.000 960.000 928.000 825.000 919.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 700.000 735.000 760.000 834.000
Sum egenkapital 978.000 900.000 835.000 760.000 834.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 15.000 5.000 13.000 44.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 45.000 87.000 52.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 60.000 92.000 65.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 716.000 760.000 827.000 825.000 919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 765.000 655.000 558.000 450.000 541.000
Likviditetsgrad 1 21.1 11.9 7.1 7.9 7.4
Likviditetsgrad 2 21.1 11.9 7.1 8.0 7.4
Soliditet 96.3 93.8 90.1 92.1 90.8
Resultatgrad 9.3 7.3 6.6 -24.8 26.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.7 6.9 8.1 -15.0 17.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex