Ut AS
Juridisk navn:  Ut AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32785599
Doktorgården Blaafarveverket Doktorgården Blaafarveverket Fax: 32785556
3340 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 981468899
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-1.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 362.000 2.058.000 2.048.000
Resultat: -7.000 -7.000 103.000 -125.000 -95.000
Egenkapital: -423.000 -415.000 -409.000 -512.000 -387.000
Regnskap for  Ut AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 362.000 2.058.000 2.048.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -257.000 -2.168.000 -2.128.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 105.000 -111.000 -81.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -14.000 -14.000
Finans 0 0 -2.000 -14.000 -14.000
Resultat før skatt -7.000 -7.000 103.000 -125.000 -95.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -7.000 103.000 -125.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 182.000 242.000
Sum omløpsmidler 0 2.000 0 215.000 452.000
Sum eiendeler 250.000 252.000 250.000 397.000 694.000
Sum opptjent egenkapital -523.000 -515.000 -509.000 -612.000 -487.000
Sum egenkapital -423.000 -415.000 -409.000 -512.000 -387.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 673.000 667.000 659.000 908.000 1.081.000
Sum gjeld og egenkapital 250.000 252.000 250.000 396.000 694.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 175.000 1.984.000 2.042.000
Andre inntekter 0 0 188.000 74.000 6.000
Driftsinntekter 0 0 362.000 2.058.000 2.048.000
Varekostnad 0 0 0 -992.000 -555.000
Lønninger 0 0 0 -694.000 -961.000
Avskrivning 0 0 -10.000 -60.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -247.000 -422.000 -462.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -257.000 -2.168.000 -2.128.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 105.000 -111.000 -81.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -14.000 -14.000
Finans 0 0 -2.000 -14.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -7.000 103.000 -125.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 182.000 242.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 182.000 242.000
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 0 0
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 182.000 242.000
Varebeholdning 0 0 0 46.000 70.000
Kundefordringer 0 0 -2.000 0 177.000
Andre fordringer 0 2.000 0 137.000 134.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 2.000 32.000 70.000
Sum omløpsmidler 0 2.000 0 215.000 452.000
Sum eiendeler 250.000 252.000 250.000 397.000 694.000
Sum opptjent egenkapital -523.000 -515.000 -509.000 -612.000 -487.000
Sum egenkapital -423.000 -415.000 -409.000 -512.000 -387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 192.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 11.000 20.000 31.000 231.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 44.000 146.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 673.000 656.000 639.000 641.000 658.000
Sum kortsiktig gjeld 673.000 667.000 659.000 908.000 1.081.000
Sum gjeld og egenkapital 250.000 252.000 250.000 396.000 694.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -673.000 -665.000 -659.000 -693.000 -629.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.2 0.4
Soliditet -169.2 -164.7 -163.6 -129.3 -55.8
Resultatgrad 2 -5.4 -4.0
Rentedekningsgrad 52.5 -7.9 -5.8
Gjeldsgrad -1.6 -1.6 -1.6 -1.8 -2.8
Total kapitalrentabilitet -2.8 -2.8 4 -28.0 -11.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex