Utdanningsforbundet
Juridisk navn:  Utdanningsforbundet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02014
Postboks 9191 Grønland Hausmanns Gate 17 Fax: 69130461
0134 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 884026172
Aksjekapital: 1.209.317.000 NOK
Antall ansatte: 390
Etableringsdato: 10/2/2001
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.36%
Resultat  
  
76.19%
Egenkapital  
  
15.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 453.725.000 459.980.000 426.389.000 425.787.000 408.755.000
Resultat: 189.050.000 107.298.000 90.638.000 99.285.000 -42.021.000
Egenkapital: 1.407.054.000 1.216.209.000 1.109.159.000 1.031.881.000 944.701.000
Regnskap for  Utdanningsforbundet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 453.725.000 459.980.000 426.389.000 425.787.000 408.755.000
Driftskostnader -399.465.000 -401.082.000 -377.472.000 -369.351.000 -491.104.000
Driftsresultat 54.260.000 58.899.000 48.917.000 56.436.000 -82.348.000
Finansinntekter 135.641.000 49.105.000 42.366.000 43.358.000 40.814.000
Finanskostnader -851.000 -704.000 -644.000 -509.000 -485.000
Finans 134.790.000 48.401.000 41.722.000 42.849.000 40.329.000
Resultat før skatt 189.050.000 107.298.000 90.638.000 99.285.000 -42.021.000
Skattekostnad 1.795.000 -247.000 -78.000 -89.000 -110.000
Årsresultat 190.845.000 107.050.000 90.561.000 99.196.000 -42.131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 410.423.000 531.428.000 500.400.000 406.841.000 410.979.000
Sum omløpsmidler 1.345.999.000 1.015.841.000 964.381.000 910.474.000 799.805.000
Sum eiendeler 1.756.422.000 1.547.269.000 1.464.781.000 1.317.315.000 1.210.784.000
Sum opptjent egenkapital 197.737.000 192.503.000 197.719.000 204.749.000 205.868.000
Sum egenkapital 1.407.054.000 1.216.209.000 1.109.159.000 1.031.881.000 944.701.000
Sum langsiktig gjeld 110.442.000 103.437.000 94.937.000 89.022.000 72.392.000
Sum kortsiktig gjeld 238.925.000 227.623.000 260.684.000 196.412.000 193.691.000
Sum gjeld og egenkapital 1.756.421.000 1.547.270.000 1.464.780.000 1.317.315.000 1.210.784.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.245.000 37.591.000 41.994.000 43.218.000 45.051.000
Andre inntekter 412.479.000 422.389.000 384.395.000 382.569.000 363.704.000
Driftsinntekter 453.725.000 459.980.000 426.389.000 425.787.000 408.755.000
Varekostnad -17.831.000 -19.706.000 -21.188.000 -22.548.000 -28.356.000
Lønninger -220.179.000 -214.996.000 -203.595.000 -205.237.000 -193.019.000
Avskrivning -24.766.000 -17.798.000 -12.170.000 -10.927.000 -10.691.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -136.689.000 -148.582.000 -140.519.000 -130.639.000 -259.038.000
Driftskostnader -399.465.000 -401.082.000 -377.472.000 -369.351.000 -491.104.000
Driftsresultat 54.260.000 58.899.000 48.917.000 56.436.000 -82.348.000
Finansinntekter 135.641.000 49.105.000 42.366.000 43.358.000 40.814.000
Finanskostnader -851.000 -704.000 -644.000 -509.000 -485.000
Finans 134.790.000 48.401.000 41.722.000 42.849.000 40.329.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 190.845.000 107.050.000 90.561.000 99.196.000 -42.131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 236.228.000 241.077.000 245.802.000 224.053.000 229.760.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.256.000 52.318.000 28.447.000 20.608.000 16.419.000
Sum varige driftsmidler 296.484.000 293.395.000 274.249.000 244.662.000 246.179.000
Sum finansielle anleggsmidler 113.939.000 238.033.000 226.151.000 162.179.000 164.800.000
Sum anleggsmidler 410.423.000 531.428.000 500.400.000 406.841.000 410.979.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.527.000 5.942.000 20.120.000 3.842.000 6.762.000
Andre fordringer 31.176.000 37.482.000 34.855.000 43.215.000 18.887.000
Sum investeringer 1.060.260.000 774.634.000 715.990.000 320.718.000 269.711.000
Kasse, bank 238.036.000 196.181.000 189.222.000 540.578.000 502.875.000
Sum omløpsmidler 1.345.999.000 1.015.841.000 964.381.000 910.474.000 799.805.000
Sum eiendeler 1.756.422.000 1.547.269.000 1.464.781.000 1.317.315.000 1.210.784.000
Sum opptjent egenkapital 197.737.000 192.503.000 197.719.000 204.749.000 205.868.000
Sum egenkapital 1.407.054.000 1.216.209.000 1.109.159.000 1.031.881.000 944.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 110.442.000 103.437.000 94.937.000 89.022.000 72.392.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 110.442.000 103.437.000 94.937.000 89.022.000 72.392.000
Leverandørgjeld 49.159.000 58.746.000 42.499.000 32.994.000 34.393.000
Betalbar skatt 273.000 247.000 74.000 125.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 19.857.000 19.932.000 19.787.000 18.184.000 15.768.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.636.000 148.697.000 198.324.000 145.108.000 143.419.000
Sum kortsiktig gjeld 238.925.000 227.623.000 260.684.000 196.412.000 193.691.000
Sum gjeld og egenkapital 1.756.421.000 1.547.270.000 1.464.780.000 1.317.315.000 1.210.784.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.107.074.000 788.218.000 703.697.000 714.062.000 606.114.000
Likviditetsgrad 1 5.6 4.5 3.7 4.6 4.1
Likviditetsgrad 2 5.6 4.5 3.7 4.7 4.2
Soliditet 80.1 78.6 75.7 78.3 78.0
Resultatgrad 1 12.8 11.5 13.3 -20.1
Rentedekningsgrad 63.8 83.7 7 196.1 -85.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.8 7 6.2 7.6 -3.4
Signatur
09.12.2015
LEDER ELLER EN NESTLEDER SAMMEN MED DAGLIG LEDER ELLER MARIANNE FRYDENDAL.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER 2 AV NEVNTE PERSONER I FELLESSKAP:
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex