Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Uteservice As
Juridisk navn:  Uteservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hatvikvegen 10B Hatvikvegen 10B Fax:
5211 Os 5211 Os
Fylke: Kommune:
Hordaland Os i Hordaland
Org.nr: 921038844
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/21/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 182.000
Resultat: -13.000
Egenkapital: 17.000
Regnskap for  Uteservice As
Resultat 2018
Driftsinntekter 182.000
Driftskostnader -194.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -13.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 94.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital -13.000
Sum egenkapital 17.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 76.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 182.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 182.000
Varekostnad -18.000
Lønninger -125.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -51.000
Driftskostnader -194.000
Driftsresultat -13.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 12.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 82.000
Sum omløpsmidler 94.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital -13.000
Sum egenkapital 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 76.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 18.3
Resultatgrad -7.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.5
Total kapitalrentabilitet
Signatur
22.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex