Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Uttavegen As
Juridisk navn:  Uttavegen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/ Snorre Moen Liaveien 45 Anne Evenstads vei 80 Fax:
1435 Ås 2480 Koppang
Fylke: Kommune:
Hedmark Stor-elvdal
Org.nr: 917102953
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/29/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Follo Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-400%
Egenkapital  
  
-75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 20.000 30.000
Resultat: -3.000 1.000 -27.000
Egenkapital: 1.000 4.000 3.000
Regnskap for  Uttavegen As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 20.000 30.000
Driftskostnader -3.000 -18.000 -57.000
Driftsresultat -3.000 2.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt -3.000 1.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -3.000 1.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 4.000 53.000
Sum eiendeler 1.000 4.000 53.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 -26.000 -27.000
Sum egenkapital 1.000 4.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 50.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 4.000 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 20.000 30.000
Driftsinntekter 0 20.000 30.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -18.000 -57.000
Driftskostnader -3.000 -18.000 -57.000
Driftsresultat -3.000 2.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.000 1.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 4.000 53.000
Sum omløpsmidler 1.000 4.000 53.000
Sum eiendeler 1.000 4.000 53.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 -26.000 -27.000
Sum egenkapital 1.000 4.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 26.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 24.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 50.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 4.000 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 4.000 3.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0 0 1.1
Soliditet 1 1 5.7
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0 0 16.7
Total kapitalrentabilitet - 5 -50.9
Signatur
28.04.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex