Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Uvdal Regnskapsservice AS
Juridisk navn:  Uvdal Regnskapsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32743910
Vestsidevegen 863 Vestsidevegen 863 Fax: 32743911
3632 Uvdal 3632 Uvdal
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 944473815
Aksjekapital: 170.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 8/3/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.74%
Resultat  
  
-30.93%
Egenkapital  
  
3.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.221.000 5.774.000 5.747.000 5.289.000 5.332.000
Resultat: 67.000 97.000 15.000 184.000 266.000
Egenkapital: 1.674.000 1.610.000 1.541.000 1.532.000 1.465.000
Regnskap for  Uvdal Regnskapsservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.221.000 5.774.000 5.747.000 5.289.000 5.332.000
Driftskostnader -6.178.000 -5.697.000 -5.754.000 -5.131.000 -5.096.000
Driftsresultat 43.000 78.000 -7.000 158.000 236.000
Finansinntekter 27.000 22.000 24.000 28.000 33.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans 24.000 20.000 22.000 26.000 30.000
Resultat før skatt 67.000 97.000 15.000 184.000 266.000
Skattekostnad -3.000 -28.000 -5.000 -48.000 -70.000
Årsresultat 64.000 69.000 9.000 135.000 196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 39.000 36.000 73.000 83.000
Sum omløpsmidler 3.050.000 2.933.000 2.689.000 2.777.000 2.803.000
Sum eiendeler 3.072.000 2.972.000 2.725.000 2.850.000 2.886.000
Sum opptjent egenkapital 1.537.000 1.473.000 1.404.000 1.395.000 1.328.000
Sum egenkapital 1.674.000 1.610.000 1.541.000 1.532.000 1.465.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.398.000 1.362.000 1.184.000 1.318.000 1.421.000
Sum gjeld og egenkapital 3.072.000 2.972.000 2.725.000 2.850.000 2.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.214.000 5.766.000 5.737.000 5.283.000 5.325.000
Andre inntekter 7.000 8.000 10.000 6.000 7.000
Driftsinntekter 6.221.000 5.774.000 5.747.000 5.289.000 5.332.000
Varekostnad -40.000 -32.000 -37.000 -37.000 -72.000
Lønninger -5.031.000 -4.603.000 -4.498.000 -3.960.000 -3.975.000
Avskrivning -17.000 -30.000 -37.000 -47.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.090.000 -1.032.000 -1.182.000 -1.087.000 -1.018.000
Driftskostnader -6.178.000 -5.697.000 -5.754.000 -5.131.000 -5.096.000
Driftsresultat 43.000 78.000 -7.000 158.000 236.000
Finansinntekter 27.000 22.000 24.000 28.000 33.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans 24.000 20.000 22.000 26.000 30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -69.000 -137.000
Årsresultat 64.000 69.000 9.000 135.000 196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 38.000 35.000 72.000 82.000
Sum varige driftsmidler 21.000 38.000 35.000 72.000 82.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 22.000 39.000 36.000 73.000 83.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.010.000 941.000 856.000 818.000 742.000
Andre fordringer 105.000 107.000 108.000 127.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.935.000 1.885.000 1.724.000 1.831.000 1.923.000
Sum omløpsmidler 3.050.000 2.933.000 2.689.000 2.777.000 2.803.000
Sum eiendeler 3.072.000 2.972.000 2.725.000 2.850.000 2.886.000
Sum opptjent egenkapital 1.537.000 1.473.000 1.404.000 1.395.000 1.328.000
Sum egenkapital 1.674.000 1.610.000 1.541.000 1.532.000 1.465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 188.000 139.000 172.000 190.000
Betalbar skatt 3.000 28.000 5.000 48.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 558.000 521.000 499.000 471.000 402.000
Utbytte 0 0 0 -69.000 -137.000
Annen kortsiktig gjeld 779.000 625.000 540.000 558.000 623.000
Sum kortsiktig gjeld 1.398.000 1.362.000 1.184.000 1.318.000 1.421.000
Sum gjeld og egenkapital 3.072.000 2.972.000 2.725.000 2.850.000 2.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.652.000 1.571.000 1.505.000 1.459.000 1.382.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.2 2.3 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.0
Soliditet 54.5 54.2 56.6 53.8 50.8
Resultatgrad 0.7 1.4 -0.1 3 4.4
Rentedekningsgrad 14.3 3 -3.5 7 89.7
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 2.3 3.4 0.6 6.5 9.3
Signatur
21.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.08.2019
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex