Vågafisk AS
Juridisk navn:  Vågafisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91628358
Leilighet 0307 Nemakveien 17 Leilighet 0307 Nemakveien 17 Fax:
8300 Svolvær 8300 Svolvær
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 989366637
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/2/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Lofoten Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.12%
Resultat  
  
30.82%
Egenkapital  
  
-16.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 925.000 825.000 633.000 618.000 872.000
Resultat: 208.000 159.000 2.000 81.000 190.000
Egenkapital: 1.225.000 1.461.000 1.335.000 1.328.000 1.254.000
Regnskap for  Vågafisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 925.000 825.000 633.000 618.000 872.000
Driftskostnader -717.000 -668.000 -629.000 -533.000 -676.000
Driftsresultat 208.000 157.000 4.000 85.000 196.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -6.000 -7.000
Finans 0 2.000 -2.000 -5.000 -6.000
Resultat før skatt 208.000 159.000 2.000 81.000 190.000
Skattekostnad -44.000 -33.000 6.000 -7.000 -51.000
Årsresultat 164.000 126.000 8.000 74.000 139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.364.000 1.509.000 1.654.000 1.799.000 1.944.000
Sum omløpsmidler 64.000 145.000 77.000 85.000 126.000
Sum eiendeler 1.428.000 1.654.000 1.731.000 1.884.000 2.070.000
Sum opptjent egenkapital 1.116.000 1.352.000 1.226.000 1.219.000 1.145.000
Sum egenkapital 1.225.000 1.461.000 1.335.000 1.328.000 1.254.000
Sum langsiktig gjeld 88.000 118.000 151.000 187.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 75.000 245.000 369.000 583.000
Sum gjeld og egenkapital 1.428.000 1.654.000 1.731.000 1.884.000 2.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 925.000 825.000 633.000 618.000 872.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 925.000 825.000 633.000 618.000 872.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -44.000 -60.000 -210.000 0 -307.000
Avskrivning -145.000 -145.000 -145.000 -145.000 -165.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -528.000 -463.000 -274.000 -388.000 -204.000
Driftskostnader -717.000 -668.000 -629.000 -533.000 -676.000
Driftsresultat 208.000 157.000 4.000 85.000 196.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -6.000 -7.000
Finans 0 2.000 -2.000 -5.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 164.000 126.000 8.000 74.000 139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 664.000 809.000 954.000 1.099.000 1.244.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.364.000 1.509.000 1.654.000 1.799.000 1.944.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 35.000 87.000 8.000 32.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 58.000 70.000 53.000 107.000
Sum omløpsmidler 64.000 145.000 77.000 85.000 126.000
Sum eiendeler 1.428.000 1.654.000 1.731.000 1.884.000 2.070.000
Sum opptjent egenkapital 1.116.000 1.352.000 1.226.000 1.219.000 1.145.000
Sum egenkapital 1.225.000 1.461.000 1.335.000 1.328.000 1.254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 88.000 118.000 151.000 187.000 233.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 88.000 118.000 151.000 187.000 233.000
Leverandørgjeld 10.000 9.000 0 0 2.000
Betalbar skatt 75.000 66.000 29.000 53.000 82.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 0 9.000 0 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 206.000 316.000 440.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 75.000 245.000 369.000 583.000
Sum gjeld og egenkapital 1.428.000 1.654.000 1.731.000 1.884.000 2.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -51.000 70.000 -168.000 -284.000 -457.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.9 0.3 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.6 1.9 0.3 0.3 0.3
Soliditet 85.8 88.3 77.1 70.5 60.6
Resultatgrad 22.5 1 0.6 13.8 22.5
Rentedekningsgrad 1 14.3 28.1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 14.6 9.6 0.3 4.6 9.5
Signatur
10.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex