Vågsgata Legesenter As
Juridisk navn:  Vågsgata Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51665332
Vågsgata 20 Vågsgata 20 Fax:
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 912513955
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/12/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.61%
Resultat  
  
-68%
Egenkapital  
  
8.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.757.000 3.780.000 3.008.000 2.572.000 2.221.000
Resultat: 32.000 100.000 219.000 -108.000 223.000
Egenkapital: 337.000 312.000 235.000 68.000 151.000
Regnskap for  Vågsgata Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.757.000 3.780.000 3.008.000 2.572.000 2.221.000
Driftskostnader -3.722.000 -3.680.000 -2.787.000 -2.678.000 -1.989.000
Driftsresultat 35.000 100.000 221.000 -106.000 232.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -2.000 -3.000 -9.000
Finans -3.000 -1.000 -2.000 -3.000 -9.000
Resultat før skatt 32.000 100.000 219.000 -108.000 223.000
Skattekostnad -7.000 -23.000 -52.000 25.000 -61.000
Årsresultat 25.000 77.000 167.000 -83.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 73.000 117.000 34.000 16.000
Sum omløpsmidler 526.000 714.000 543.000 237.000 386.000
Sum eiendeler 560.000 787.000 660.000 271.000 402.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 282.000 205.000 38.000 121.000
Sum egenkapital 337.000 312.000 235.000 68.000 151.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 7.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 224.000 474.000 418.000 203.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 561.000 789.000 660.000 271.000 401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.757.000 3.780.000 3.008.000 2.572.000 2.221.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.757.000 3.780.000 3.008.000 2.572.000 2.221.000
Varekostnad -401.000 -405.000 -279.000 -270.000 -272.000
Lønninger -1.897.000 -1.739.000 -1.170.000 -1.071.000 -1.105.000
Avskrivning -42.000 -44.000 -17.000 -7.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.382.000 -1.492.000 -1.321.000 -1.330.000 -607.000
Driftskostnader -3.722.000 -3.680.000 -2.787.000 -2.678.000 -1.989.000
Driftsresultat 35.000 100.000 221.000 -106.000 232.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000 -2.000 -3.000 -9.000
Finans -3.000 -1.000 -2.000 -3.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 77.000 167.000 -83.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 0 25.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 73.000 117.000 9.000 16.000
Sum varige driftsmidler 32.000 73.000 117.000 9.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 73.000 117.000 34.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 107.000 3.000 60.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 526.000 607.000 540.000 177.000 384.000
Sum omløpsmidler 526.000 714.000 543.000 237.000 386.000
Sum eiendeler 560.000 787.000 660.000 271.000 402.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 282.000 205.000 38.000 121.000
Sum egenkapital 337.000 312.000 235.000 68.000 151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 7.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 7.000 0 0
Leverandørgjeld 2.000 143.000 187.000 12.000 14.000
Betalbar skatt 12.000 27.000 20.000 0 45.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 131.000 79.000 68.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 186.000 173.000 132.000 123.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 474.000 418.000 203.000 250.000
Sum gjeld og egenkapital 561.000 789.000 660.000 271.000 401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 302.000 240.000 125.000 34.000 136.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.5 1.3 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 2.3 1.5 1.3 1.2 1.6
Soliditet 60.1 39.5 35.6 25.1 37.7
Resultatgrad 0.9 2.6 7.3 -4.1 10.4
Rentedekningsgrad 11.7 1 110.5 -35.3 25.8
Gjeldsgrad 0.7 1.5 1.8 3 1.7
Total kapitalrentabilitet 6.2 12.7 33.5 -39.1 57.9
Signatur
14.10.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex