Vågsmyra Legesenter As
Juridisk navn:  Vågsmyra Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40006409
Boganesveien 31 Boganesveien 29 Fax:
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 996525856
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/10/2011
Foretakstype: AS
Tidligere navn: boganesveien legedrift as
Utvikling:
Omsetning  
  
6.06%
Resultat  
  
169.59%
Egenkapital  
  
259.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.869.000 2.705.000 2.844.000 2.393.000 2.461.000
Resultat: 135.000 -194.000 102.000 -156.000 80.000
Egenkapital: 83.000 -52.000 142.000 40.000 193.000
Regnskap for  Vågsmyra Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.869.000 2.705.000 2.844.000 2.393.000 2.461.000
Driftskostnader -2.733.000 -2.899.000 -2.742.000 -2.548.000 -2.383.000
Driftsresultat 135.000 -194.000 102.000 -155.000 78.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 2.000
Resultat før skatt 135.000 -194.000 102.000 -156.000 80.000
Skattekostnad 0 0 0 3.000 -21.000
Årsresultat 135.000 -194.000 102.000 -153.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 172.000 118.000 37.000 54.000 50.000
Sum omløpsmidler 281.000 180.000 368.000 246.000 368.000
Sum eiendeler 453.000 298.000 405.000 300.000 418.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -172.000 22.000 -80.000 73.000
Sum egenkapital 83.000 -52.000 142.000 40.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 351.000 263.000 260.000 222.000
Sum gjeld og egenkapital 453.000 299.000 405.000 300.000 418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 819.000 662.000 2.161.000 2.152.000 2.461.000
Andre inntekter 2.050.000 2.043.000 683.000 240.000 0
Driftsinntekter 2.869.000 2.705.000 2.844.000 2.393.000 2.461.000
Varekostnad 0 0 -226.000 -250.000 -207.000
Lønninger -1.274.000 -1.293.000 -1.237.000 -1.129.000 -1.024.000
Avskrivning -33.000 -18.000 -17.000 -21.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.426.000 -1.588.000 -1.262.000 -1.148.000 -1.150.000
Driftskostnader -2.733.000 -2.899.000 -2.742.000 -2.548.000 -2.383.000
Driftsresultat 135.000 -194.000 102.000 -155.000 78.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 135.000 -194.000 102.000 -153.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 136.000 118.000 37.000 54.000 50.000
Sum varige driftsmidler 136.000 118.000 37.000 54.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 172.000 118.000 37.000 54.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 8.000
Andre fordringer 77.000 66.000 3.000 43.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 205.000 115.000 365.000 203.000 243.000
Sum omløpsmidler 281.000 180.000 368.000 246.000 368.000
Sum eiendeler 453.000 298.000 405.000 300.000 418.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -172.000 22.000 -80.000 73.000
Sum egenkapital 83.000 -52.000 142.000 40.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 93.000 85.000 45.000 42.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 19.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 56.000 68.000 69.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 211.000 150.000 149.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 351.000 263.000 260.000 222.000
Sum gjeld og egenkapital 453.000 299.000 405.000 300.000 418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -89.000 -171.000 105.000 -14.000 146.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 1.4 0.9 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 1.4 0.9 1.7
Soliditet 18.3 -17.4 35.1 13.3 46.2
Resultatgrad 4.7 -7.2 3.6 -6.5 3.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.5 -6.8 1.9 6.5 1.2
Total kapitalrentabilitet 29.8 -64.9 25.2 -51.7 19.1
Signatur
12.09.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR
Prokurister
12.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex