Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vækerøveien 197-199 AS
Juridisk navn:  Vækerøveien 197-199 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99621646
Benedikts Vei 1b Benedikts Vei 1B Fax: 22603799
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 933757072
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/20/1940
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonspartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.71%
Resultat  
  
-248.67%
Egenkapital  
  
-30.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.109.000 3.087.000 3.009.000 2.825.000 2.812.000
Resultat: -1.118.000 752.000 1.148.000 -855.000 602.000
Egenkapital: 2.850.000 4.082.000 3.686.000 2.852.000 3.532.000
Regnskap for  Vækerøveien 197-199 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.109.000 3.087.000 3.009.000 2.825.000 2.812.000
Driftskostnader -3.844.000 -1.952.000 -1.482.000 -1.766.000 -1.541.000
Driftsresultat -736.000 1.135.000 1.527.000 1.060.000 1.271.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 4.000
Finanskostnader -384.000 -383.000 -379.000 -1.915.000 -673.000
Finans -383.000 -383.000 -379.000 -1.915.000 -669.000
Resultat før skatt -1.118.000 752.000 1.148.000 -855.000 602.000
Skattekostnad 236.000 -206.000 -314.000 175.000 -208.000
Årsresultat -883.000 547.000 834.000 -680.000 394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.732.000 1.333.000 1.552.000 1.606.000 1.253.000
Sum omløpsmidler 12.751.000 14.248.000 14.498.000 14.028.000 15.073.000
Sum eiendeler 14.483.000 15.581.000 16.050.000 15.634.000 16.326.000
Sum opptjent egenkapital 2.750.000 3.982.000 3.586.000 2.752.000 3.432.000
Sum egenkapital 2.850.000 4.082.000 3.686.000 2.852.000 3.532.000
Sum langsiktig gjeld 10.492.000 10.865.000 11.239.000 11.622.000 12.162.000
Sum kortsiktig gjeld 1.142.000 634.000 1.126.000 1.160.000 632.000
Sum gjeld og egenkapital 14.484.000 15.581.000 16.051.000 15.634.000 16.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 827.000 824.000 0 0 0
Andre inntekter 2.281.000 2.264.000 3.009.000 2.825.000 2.812.000
Driftsinntekter 3.109.000 3.087.000 3.009.000 2.825.000 2.812.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -698.000 -526.000 -480.000 -359.000 -83.000
Avskrivning -13.000 -13.000 -14.000 -14.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.133.000 -1.413.000 -988.000 -1.393.000 -1.444.000
Driftskostnader -3.844.000 -1.952.000 -1.482.000 -1.766.000 -1.541.000
Driftsresultat -736.000 1.135.000 1.527.000 1.060.000 1.271.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 4.000
Finanskostnader -384.000 -383.000 -379.000 -1.915.000 -673.000
Finans -383.000 -383.000 -379.000 -1.915.000 -669.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -271.000
Utbytte -350.000 -150.000 0 0 0
Årsresultat -883.000 547.000 834.000 -680.000 394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.094.000 683.000 888.000 929.000 562.000
Fast eiendom 638.000 651.000 664.000 678.000 691.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 638.000 651.000 664.000 678.000 691.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.732.000 1.333.000 1.552.000 1.606.000 1.253.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 176.000 182.000 459.000 315.000 458.000
Andre fordringer 1.000 207.000 0 0 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 768.000 141.000 412.000 235.000 21.000
Sum omløpsmidler 12.751.000 14.248.000 14.498.000 14.028.000 15.073.000
Sum eiendeler 14.483.000 15.581.000 16.050.000 15.634.000 16.326.000
Sum opptjent egenkapital 2.750.000 3.982.000 3.586.000 2.752.000 3.432.000
Sum egenkapital 2.850.000 4.082.000 3.686.000 2.852.000 3.532.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 371.000 371.000
Sum langsiktig gjeld 10.492.000 10.865.000 11.239.000 11.622.000 12.162.000
Leverandørgjeld -25.000 -7.000 26.000 54.000 21.000
Betalbar skatt 168.000 0 274.000 192.000 162.000
Skyldig offentlige avgifter 372.000 166.000 625.000 372.000 20.000
Utbytte -350.000 -150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 276.000 326.000 201.000 171.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 1.142.000 634.000 1.126.000 1.160.000 632.000
Sum gjeld og egenkapital 14.484.000 15.581.000 16.051.000 15.634.000 16.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.609.000 13.614.000 13.372.000 12.868.000 14.441.000
Likviditetsgrad 1 11.2 22.5 12.9 12.1 23.8
Likviditetsgrad 2 11.2 22.5 12.9 12.1 23.9
Soliditet 19.7 26.2 2 18.2 21.6
Resultatgrad -23.7 36.8 50.7 37.5 45.2
Rentedekningsgrad -1.9 3 4 0.6 1.9
Gjeldsgrad 4.1 2.8 3.4 4.5 3.6
Total kapitalrentabilitet -5.1 7.3 9.5 6.8 7.8
Signatur
22.12.2008
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.12.2008
DAGLIG LEDER ALENE.STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex