Vækerøveien 197-199 AS
Juridisk navn:  Vækerøveien 197-199 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99621646
Benedikts Vei 1b Benedikts Vei 1B Fax: 22603799
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 933757072
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/20/1940
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonspartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.51%
Resultat  
  
234.27%
Egenkapital  
  
29.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.009.000 2.825.000 2.812.000 2.390.000 2.520.000
Resultat: 1.148.000 -855.000 602.000 444.000 720.000
Egenkapital: 3.686.000 2.852.000 3.532.000 3.409.000 3.086.000
Regnskap for  Vækerøveien 197-199 AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.009.000 2.825.000 2.812.000 2.390.000 2.520.000
Driftskostnader -1.482.000 -1.766.000 -1.541.000 -1.333.000 -1.408.000
Driftsresultat 1.527.000 1.060.000 1.271.000 1.057.000 1.112.000
Finansinntekter 0 0 4.000 1.000 0
Finanskostnader -379.000 -1.915.000 -673.000 -613.000 -392.000
Finans -379.000 -1.915.000 -669.000 -612.000 -392.000
Resultat før skatt 1.148.000 -855.000 602.000 444.000 720.000
Skattekostnad -314.000 175.000 -208.000 -120.000 -221.000
Årsresultat 834.000 -680.000 394.000 323.000 499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.552.000 1.606.000 1.253.000 1.213.000 1.241.000
Sum omløpsmidler 14.498.000 14.028.000 15.073.000 14.992.000 9.020.000
Sum eiendeler 16.050.000 15.634.000 16.326.000 16.205.000 10.261.000
Sum opptjent egenkapital 3.586.000 2.752.000 3.432.000 3.309.000 2.986.000
Sum egenkapital 3.686.000 2.852.000 3.532.000 3.409.000 3.086.000
Sum langsiktig gjeld 11.239.000 11.622.000 12.162.000 12.475.000 6.401.000
Sum kortsiktig gjeld 1.126.000 1.160.000 632.000 320.000 774.000
Sum gjeld og egenkapital 16.051.000 15.634.000 16.326.000 16.204.000 10.261.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.009.000 2.825.000 2.812.000 2.390.000 2.520.000
Driftsinntekter 3.009.000 2.825.000 2.812.000 2.390.000 2.520.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -480.000 -359.000 -83.000 -312.000 -298.000
Avskrivning -14.000 -14.000 -14.000 -26.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -988.000 -1.393.000 -1.444.000 -995.000 -1.079.000
Driftskostnader -1.482.000 -1.766.000 -1.541.000 -1.333.000 -1.408.000
Driftsresultat 1.527.000 1.060.000 1.271.000 1.057.000 1.112.000
Finansinntekter 0 0 4.000 1.000 0
Finanskostnader -379.000 -1.915.000 -673.000 -613.000 -392.000
Finans -379.000 -1.915.000 -669.000 -612.000 -392.000
Konsernbidrag 0 0 -271.000 0 -172.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 834.000 -680.000 394.000 323.000 499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 888.000 929.000 562.000 507.000 509.000
Fast eiendom 664.000 678.000 691.000 705.000 720.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 12.000
Sum varige driftsmidler 664.000 678.000 691.000 705.000 732.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.552.000 1.606.000 1.253.000 1.213.000 1.241.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 459.000 315.000 458.000 263.000 150.000
Andre fordringer 0 0 13.000 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 412.000 235.000 21.000 522.000 102.000
Sum omløpsmidler 14.498.000 14.028.000 15.073.000 14.992.000 9.020.000
Sum eiendeler 16.050.000 15.634.000 16.326.000 16.205.000 10.261.000
Sum opptjent egenkapital 3.586.000 2.752.000 3.432.000 3.309.000 2.986.000
Sum egenkapital 3.686.000 2.852.000 3.532.000 3.409.000 3.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 371.000 371.000 0 239.000
Sum langsiktig gjeld 11.239.000 11.622.000 12.162.000 12.475.000 6.401.000
Leverandørgjeld 26.000 54.000 21.000 0 104.000
Betalbar skatt 274.000 192.000 162.000 119.000 134.000
Skyldig offentlige avgifter 625.000 372.000 20.000 153.000 240.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 201.000 171.000 58.000 47.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 1.126.000 1.160.000 632.000 320.000 774.000
Sum gjeld og egenkapital 16.051.000 15.634.000 16.326.000 16.204.000 10.261.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.372.000 12.868.000 14.441.000 14.672.000 8.246.000
Likviditetsgrad 1 12.9 12.1 23.8 46.9 11.7
Likviditetsgrad 2 12.9 12.1 23.9 46.9 11.7
Soliditet 2 18.2 21.6 21.0 30.1
Resultatgrad 50.7 37.5 45.2 44.2 44.1
Rentedekningsgrad 4 0.6 1.9 1.7 2.8
Gjeldsgrad 3.4 4.5 3.6 3.8 2.3
Total kapitalrentabilitet 9.5 6.8 7.8 6.5 10.8
Signatur
22.12.2008
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.12.2008
DAGLIG LEDER ALENE.STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex