Være Østre Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Være Østre Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2424 Torgarden C/O Tobb Eiendomsforvaltning As Krambugata 1 Fax:
7005 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 913277538
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 12/6/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Tobb
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.969.000 0 0 0 0
Resultat: 0 1.000 0 0 1.000
Egenkapital: 294.000 294.000 294.000 294.000 293.000
Regnskap for  Være Østre Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.969.000 0 0 0 0
Driftskostnader -26.969.000 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 1.000
Resultat før skatt 0 1.000 0 0 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 58.327.000 13.218.000 5.737.000 4.835.000 3.097.000
Sum eiendeler 58.329.000 13.220.000 5.739.000 4.837.000 3.099.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000
Sum egenkapital 294.000 294.000 294.000 294.000 293.000
Sum langsiktig gjeld 51.940.000 11.589.000 5.409.000 4.393.000 2.186.000
Sum kortsiktig gjeld 6.094.000 1.337.000 36.000 151.000 619.000
Sum gjeld og egenkapital 58.328.000 13.220.000 5.738.000 4.837.000 3.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 26.969.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 26.969.000 0 0 0 0
Varekostnad -26.969.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -26.969.000 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Varebeholdning 58.287.000 12.843.000 5.165.000 4.252.000 2.822.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 375.000 572.000 584.000 274.000
Sum omløpsmidler 58.327.000 13.218.000 5.737.000 4.835.000 3.097.000
Sum eiendeler 58.329.000 13.220.000 5.739.000 4.837.000 3.099.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000
Sum egenkapital 294.000 294.000 294.000 294.000 293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 51.940.000 11.589.000 5.409.000 4.393.000 2.186.000
Leverandørgjeld 6.094.000 1.337.000 36.000 151.000 619.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.094.000 1.337.000 36.000 151.000 619.000
Sum gjeld og egenkapital 58.328.000 13.220.000 5.738.000 4.837.000 3.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.233.000 11.881.000 5.701.000 4.684.000 2.478.000
Likviditetsgrad 1 9 9.9 159. 32 5.0
Likviditetsgrad 2 0 0.3 15.9 3.9 0.5
Soliditet 0.5 2.2 5.1 6.1 9.5
Resultatgrad 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 197.4 4 18.5 15.5 9.6
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0.0
Signatur
19.05.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex