Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Værness Elektrisk AS
Juridisk navn:  Værness Elektrisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73522280
Innherredsveien 1C Innherredsveien 1C Fax: 73522281
7014 Trondheim 7014 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 817249612
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 7/23/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.04%
Resultat  
  
-53.83%
Egenkapital  
  
3.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.871.000 15.181.000 16.199.000 15.069.000 14.604.000
Resultat: 271.000 587.000 1.223.000 935.000 1.279.000
Egenkapital: 6.233.000 6.007.000 6.568.000 6.625.000 6.922.000
Regnskap for  Værness Elektrisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.871.000 15.181.000 16.199.000 15.069.000 14.604.000
Driftskostnader -14.674.000 -14.563.000 -15.065.000 -14.184.000 -13.363.000
Driftsresultat 196.000 618.000 1.134.000 886.000 1.241.000
Finansinntekter 108.000 59.000 116.000 79.000 59.000
Finanskostnader -33.000 -90.000 -27.000 -29.000 -22.000
Finans 75.000 -31.000 89.000 50.000 37.000
Resultat før skatt 271.000 587.000 1.223.000 935.000 1.279.000
Skattekostnad -45.000 -148.000 -280.000 -232.000 -347.000
Årsresultat 226.000 439.000 943.000 703.000 932.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.000 81.000 86.000 61.000 102.000
Sum omløpsmidler 8.363.000 9.914.000 10.961.000 10.204.000 10.559.000
Sum eiendeler 8.467.000 9.995.000 11.047.000 10.265.000 10.661.000
Sum opptjent egenkapital 6.133.000 5.907.000 6.468.000 6.525.000 6.822.000
Sum egenkapital 6.233.000 6.007.000 6.568.000 6.625.000 6.922.000
Sum langsiktig gjeld 11.000 0 0 7.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 2.223.000 3.988.000 4.478.000 3.632.000 3.724.000
Sum gjeld og egenkapital 8.467.000 9.995.000 11.046.000 10.264.000 10.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.871.000 15.181.000 16.199.000 15.069.000 14.604.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.871.000 15.181.000 16.199.000 15.069.000 14.604.000
Varekostnad -8.760.000 -8.514.000 -9.091.000 -8.286.000 -7.935.000
Lønninger -3.821.000 -4.004.000 -4.120.000 -4.074.000 -3.725.000
Avskrivning -18.000 -35.000 -24.000 -21.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.075.000 -2.010.000 -1.830.000 -1.803.000 -1.682.000
Driftskostnader -14.674.000 -14.563.000 -15.065.000 -14.184.000 -13.363.000
Driftsresultat 196.000 618.000 1.134.000 886.000 1.241.000
Finansinntekter 108.000 59.000 116.000 79.000 59.000
Finanskostnader -33.000 -90.000 -27.000 -29.000 -22.000
Finans 75.000 -31.000 89.000 50.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 226.000 439.000 943.000 703.000 932.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 6.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 21.000 42.000 64.000
Driftsløsøre 85.000 54.000 39.000 0 0
Sum varige driftsmidler 85.000 54.000 60.000 42.000 64.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 38.000
Sum anleggsmidler 104.000 81.000 86.000 61.000 102.000
Varebeholdning 5.518.000 5.556.000 5.575.000 4.970.000 4.540.000
Kundefordringer 150.000 169.000 237.000 106.000 885.000
Andre fordringer 152.000 85.000 75.000 40.000 51.000
Sum investeringer 0 1.088.000 1.133.000 1.046.000 1.006.000
Kasse, bank 2.542.000 3.016.000 3.941.000 4.042.000 4.077.000
Sum omløpsmidler 8.363.000 9.914.000 10.961.000 10.204.000 10.559.000
Sum eiendeler 8.467.000 9.995.000 11.047.000 10.265.000 10.661.000
Sum opptjent egenkapital 6.133.000 5.907.000 6.468.000 6.525.000 6.822.000
Sum egenkapital 6.233.000 6.007.000 6.568.000 6.625.000 6.922.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 7.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.000 0 0 7.000 14.000
Leverandørgjeld 727.000 1.033.000 1.398.000 924.000 1.064.000
Betalbar skatt 26.000 149.000 294.000 239.000 351.000
Skyldig offentlige avgifter 1.129.000 1.441.000 1.421.000 1.122.000 981.000
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 341.000 365.000 364.000 347.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 2.223.000 3.988.000 4.478.000 3.632.000 3.724.000
Sum gjeld og egenkapital 8.467.000 9.995.000 11.046.000 10.264.000 10.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.140.000 5.926.000 6.483.000 6.572.000 6.835.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.5 2.4 2.8 2.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.2 1.4 1.7
Soliditet 73.6 60.1 59.5 64.5 64.9
Resultatgrad 1.3 4.1 7 5.9 8.5
Rentedekningsgrad 5.9 6.9 4 30.6 59.1
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.7 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 3.6 6.8 11.3 9.4 12.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex