Værtshuset Bærums Verk AS
Juridisk navn:  Værtshuset Bærums Verk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67800200
Postboks 70 Vertshusveien 10 Fax: 67800201
1353 Bærums Verk 1353 Bærums Verk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981916484
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/31/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bf Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.14%
Resultat  
  
-131.02%
Egenkapital  
  
-8.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.766.000 15.245.000 14.439.000 13.029.000 12.010.000
Resultat: -344.000 1.109.000 535.000 270.000 161.000
Egenkapital: 3.189.000 3.470.000 2.627.000 2.230.000 2.041.000
Regnskap for  Værtshuset Bærums Verk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.766.000 15.245.000 14.439.000 13.029.000 12.010.000
Driftskostnader -15.121.000 -14.146.000 -13.909.000 -12.771.000 -11.869.000
Driftsresultat -355.000 1.099.000 530.000 258.000 142.000
Finansinntekter 14.000 14.000 7.000 13.000 21.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 11.000 10.000 6.000 12.000 19.000
Resultat før skatt -344.000 1.109.000 535.000 270.000 161.000
Skattekostnad 63.000 -266.000 -138.000 -82.000 -49.000
Årsresultat -281.000 843.000 397.000 189.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 380.000 315.000 375.000 424.000 416.000
Sum omløpsmidler 5.717.000 6.523.000 4.885.000 4.435.000 3.803.000
Sum eiendeler 6.097.000 6.838.000 5.260.000 4.859.000 4.219.000
Sum opptjent egenkapital 3.089.000 3.370.000 2.527.000 2.130.000 1.941.000
Sum egenkapital 3.189.000 3.470.000 2.627.000 2.230.000 2.041.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.908.000 3.368.000 2.633.000 2.629.000 2.178.000
Sum gjeld og egenkapital 6.097.000 6.838.000 5.260.000 4.859.000 4.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.766.000 15.030.000 14.439.000 13.029.000 11.999.000
Andre inntekter 0 215.000 0 0 10.000
Driftsinntekter 14.766.000 15.245.000 14.439.000 13.029.000 12.010.000
Varekostnad -4.952.000 -4.526.000 -4.587.000 -4.125.000 -3.797.000
Lønninger -5.864.000 -5.779.000 -5.316.000 -5.052.000 -4.530.000
Avskrivning -53.000 -59.000 -54.000 -48.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.252.000 -3.782.000 -3.952.000 -3.546.000 -3.449.000
Driftskostnader -15.121.000 -14.146.000 -13.909.000 -12.771.000 -11.869.000
Driftsresultat -355.000 1.099.000 530.000 258.000 142.000
Finansinntekter 14.000 14.000 7.000 13.000 21.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 11.000 10.000 6.000 12.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -281.000 843.000 397.000 189.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 66.000 3.000 52.000 92.000 89.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 7.000 11.000 16.000 21.000 0
Driftsløsøre 307.000 300.000 306.000 311.000 327.000
Sum varige driftsmidler 314.000 312.000 322.000 332.000 327.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 380.000 315.000 375.000 424.000 416.000
Varebeholdning 532.000 480.000 449.000 408.000 475.000
Kundefordringer 322.000 403.000 201.000 430.000 598.000
Andre fordringer 311.000 214.000 73.000 448.000 480.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.554.000 5.426.000 4.162.000 3.150.000 2.250.000
Sum omløpsmidler 5.717.000 6.523.000 4.885.000 4.435.000 3.803.000
Sum eiendeler 6.097.000 6.838.000 5.260.000 4.859.000 4.219.000
Sum opptjent egenkapital 3.089.000 3.370.000 2.527.000 2.130.000 1.941.000
Sum egenkapital 3.189.000 3.470.000 2.627.000 2.230.000 2.041.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 582.000 401.000 383.000 511.000 549.000
Betalbar skatt 0 217.000 99.000 84.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 1.607.000 1.432.000 1.150.000 1.233.000 977.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 720.000 1.318.000 1.000.000 801.000 643.000
Sum kortsiktig gjeld 2.908.000 3.368.000 2.633.000 2.629.000 2.178.000
Sum gjeld og egenkapital 6.097.000 6.838.000 5.260.000 4.859.000 4.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.809.000 3.155.000 2.252.000 1.806.000 1.625.000
Likviditetsgrad 1 2 1.9 1.9 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6
Soliditet 52.3 50.7 49.9 45.9 48.4
Resultatgrad -2.4 7.2 3.7 2.0 1.2
Rentedekningsgrad -118.3 274.8 5 271.0 81.5
Gjeldsgrad 0.9 1 1 1.2 1.1
Total kapitalrentabilitet -5.6 16.3 10.2 5.6 3.9
Signatur
19.12.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex