Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Væsker Kampkunst Akademi As
Juridisk navn:  Væsker Kampkunst Akademi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grini Næringspark 1 Grini Næringspark 1 Fax:
1361 Østerås 1361 Østerås
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 917978263
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/3/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iq Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
117.18%
Resultat  
  
1147.37%
Egenkapital  
  
625%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.416.000 652.000 0
Resultat: 398.000 -38.000 -44.000
Egenkapital: 273.000 -52.000 -14.000
Regnskap for  Væsker Kampkunst Akademi As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.416.000 652.000 0
Driftskostnader -1.016.000 -687.000 -44.000
Driftsresultat 400.000 -35.000 -44.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -3.000 0
Finans -3.000 -3.000 0
Resultat før skatt 398.000 -38.000 -44.000
Skattekostnad -73.000 0 0
Årsresultat 324.000 -38.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 313.000 311.000 0
Sum omløpsmidler 161.000 64.000 19.000
Sum eiendeler 474.000 375.000 19.000
Sum opptjent egenkapital 243.000 -82.000 -44.000
Sum egenkapital 273.000 -52.000 -14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 201.000 427.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 474.000 375.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.416.000 652.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.416.000 652.000 0
Varekostnad -165.000 -69.000 0
Lønninger 0 -8.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -851.000 -610.000 -44.000
Driftskostnader -1.016.000 -687.000 -44.000
Driftsresultat 400.000 -35.000 -44.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -3.000 0
Finans -3.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 324.000 -38.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 313.000 311.000 0
Sum anleggsmidler 313.000 311.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 52.000 0
Andre fordringer 72.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 88.000 12.000 19.000
Sum omløpsmidler 161.000 64.000 19.000
Sum eiendeler 474.000 375.000 19.000
Sum opptjent egenkapital 243.000 -82.000 -44.000
Sum egenkapital 273.000 -52.000 -14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -86.000 429.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 214.000 -2.000 6.000
Betalbar skatt 73.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 201.000 427.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 474.000 375.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -40.000 -363.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.1 0.6
Soliditet 57.6 -13.9 -77.8
Resultatgrad 28.2 -5.4
Rentedekningsgrad 1 -11.7
Gjeldsgrad 0.7 -8.2 -2.3
Total kapitalrentabilitet 84.6 -9.3 -244.4
Signatur
06.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.02.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex