Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vølund Bygg As
Juridisk navn:  Vølund Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40057761
Postboks 110 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 999173195
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/11/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.78%
Resultat  
  
194.92%
Egenkapital  
  
118.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.581.000 4.501.000 3.646.000 3.883.000 3.140.000
Resultat: 522.000 177.000 233.000 51.000 6.000
Egenkapital: 751.000 344.000 207.000 98.000 60.000
Regnskap for  Vølund Bygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.581.000 4.501.000 3.646.000 3.883.000 3.140.000
Driftskostnader -4.055.000 -4.319.000 -3.407.000 -3.821.000 -3.128.000
Driftsresultat 526.000 182.000 239.000 62.000 12.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 -7.000 -10.000 -6.000
Finans -4.000 -5.000 -7.000 -10.000 -6.000
Resultat før skatt 522.000 177.000 233.000 51.000 6.000
Skattekostnad -114.000 -41.000 -123.000 -13.000 -1.000
Årsresultat 408.000 136.000 109.000 38.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 334.000 553.000 312.000 311.000 151.000
Sum omløpsmidler 1.307.000 336.000 539.000 557.000 510.000
Sum eiendeler 1.641.000 889.000 851.000 868.000 661.000
Sum opptjent egenkapital 733.000 326.000 189.000 80.000 42.000
Sum egenkapital 751.000 344.000 207.000 98.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 108.000 210.000 111.000 127.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 782.000 335.000 532.000 642.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 1.641.000 889.000 850.000 867.000 662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.581.000 4.501.000 3.646.000 3.883.000 3.140.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.581.000 4.501.000 3.646.000 3.883.000 3.140.000
Varekostnad -59.000 -13.000 -34.000 0 -10.000
Lønninger -3.352.000 -3.574.000 -2.950.000 -2.927.000 -2.452.000
Avskrivning -223.000 -216.000 -154.000 -126.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -421.000 -516.000 -269.000 -768.000 -638.000
Driftskostnader -4.055.000 -4.319.000 -3.407.000 -3.821.000 -3.128.000
Driftsresultat 526.000 182.000 239.000 62.000 12.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 -7.000 -10.000 -6.000
Finans -4.000 -5.000 -7.000 -10.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 408.000 136.000 109.000 38.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 79.000 106.000 132.000 0 0
Driftsløsøre 255.000 447.000 180.000 311.000 151.000
Sum varige driftsmidler 334.000 553.000 312.000 311.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 334.000 553.000 312.000 311.000 151.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 0 1.000 0 461.000
Andre fordringer 42.000 45.000 38.000 37.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.234.000 290.000 500.000 520.000 43.000
Sum omløpsmidler 1.307.000 336.000 539.000 557.000 510.000
Sum eiendeler 1.641.000 889.000 851.000 868.000 661.000
Sum opptjent egenkapital 733.000 326.000 189.000 80.000 42.000
Sum egenkapital 751.000 344.000 207.000 98.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 26.000 42.000 1.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 108.000 210.000 111.000 127.000 8.000
Leverandørgjeld -27.000 -1.000 273.000 74.000 45.000
Betalbar skatt 140.000 58.000 82.000 20.000 0
Skyldig offentlige avgifter 385.000 81.000 -79.000 331.000 380.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 284.000 197.000 255.000 217.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 782.000 335.000 532.000 642.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 1.641.000 889.000 850.000 867.000 662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 525.000 1.000 7.000 -85.000 -84.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1 1 0.9 0.9
Soliditet 45.8 38.7 24.4 11.3 9.1
Resultatgrad 11.5 4 6.6 1.6 0.4
Rentedekningsgrad 105.2 36.4 34.1 6.2 2.0
Gjeldsgrad 1.2 1.6 3.1 7.8 10.0
Total kapitalrentabilitet 32.1 20.5 28.1 7.2 1.8
Signatur
23.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex