Vølund Bygg As
Juridisk navn:  Vølund Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40057761
Postboks 110 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 999173195
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/11/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.45%
Resultat  
  
-24.03%
Egenkapital  
  
66.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.501.000 3.646.000 3.883.000 3.140.000 2.641.000
Resultat: 177.000 233.000 51.000 6.000 272.000
Egenkapital: 344.000 207.000 98.000 60.000 54.000
Regnskap for  Vølund Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.501.000 3.646.000 3.883.000 3.140.000 2.641.000
Driftskostnader -4.319.000 -3.407.000 -3.821.000 -3.128.000 -2.362.000
Driftsresultat 182.000 239.000 62.000 12.000 279.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -10.000 -6.000 -8.000
Finans -5.000 -7.000 -10.000 -6.000 -8.000
Resultat før skatt 177.000 233.000 51.000 6.000 272.000
Skattekostnad -41.000 -123.000 -13.000 -1.000 -79.000
Årsresultat 136.000 109.000 38.000 5.000 193.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 553.000 312.000 311.000 151.000 42.000
Sum omløpsmidler 336.000 539.000 557.000 510.000 745.000
Sum eiendeler 889.000 851.000 868.000 661.000 787.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 189.000 80.000 42.000 36.000
Sum egenkapital 344.000 207.000 98.000 60.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 210.000 111.000 127.000 8.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000 532.000 642.000 594.000 726.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 850.000 867.000 662.000 787.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.501.000 3.646.000 3.883.000 3.140.000 2.641.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.501.000 3.646.000 3.883.000 3.140.000 2.641.000
Varekostnad -13.000 -34.000 0 -10.000 -47.000
Lønninger -3.574.000 -2.950.000 -2.927.000 -2.452.000 -1.745.000
Avskrivning -216.000 -154.000 -126.000 -28.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -516.000 -269.000 -768.000 -638.000 -559.000
Driftskostnader -4.319.000 -3.407.000 -3.821.000 -3.128.000 -2.362.000
Driftsresultat 182.000 239.000 62.000 12.000 279.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -10.000 -6.000 -8.000
Finans -5.000 -7.000 -10.000 -6.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 136.000 109.000 38.000 5.000 193.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 106.000 132.000 0 0 0
Driftsløsøre 447.000 180.000 311.000 151.000 21.000
Sum varige driftsmidler 553.000 312.000 311.000 151.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 22.000
Sum anleggsmidler 553.000 312.000 311.000 151.000 42.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 0 461.000 375.000
Andre fordringer 45.000 38.000 37.000 6.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 290.000 500.000 520.000 43.000 293.000
Sum omløpsmidler 336.000 539.000 557.000 510.000 745.000
Sum eiendeler 889.000 851.000 868.000 661.000 787.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 189.000 80.000 42.000 36.000
Sum egenkapital 344.000 207.000 98.000 60.000 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 42.000 1.000 8.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 210.000 111.000 127.000 8.000 7.000
Leverandørgjeld -1.000 273.000 74.000 45.000 33.000
Betalbar skatt 58.000 82.000 20.000 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 -79.000 331.000 380.000 539.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 197.000 255.000 217.000 169.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000 532.000 642.000 594.000 726.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 850.000 867.000 662.000 787.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 7.000 -85.000 -84.000 19.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.9 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 0.9 1.1
Soliditet 38.7 24.4 11.3 9.1 6.9
Resultatgrad 4 6.6 1.6 0.4 10.6
Rentedekningsgrad 36.4 34.1 6.2 2.0 34.9
Gjeldsgrad 1.6 3.1 7.8 10.0 13.6
Total kapitalrentabilitet 20.5 28.1 7.2 1.8 35.5
Signatur
23.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex