Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
V Design AS
Juridisk navn:  V Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90984254
Grubstad Grubstad Fax:
8285 Leines 8285 Leines
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 988666076
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/5/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Søstrene Åsjord As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.92%
Resultat  
  
-69.85%
Egenkapital  
  
12.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.039.000 1.504.000 1.358.000 963.000 1.288.000
Resultat: 60.000 199.000 106.000 -185.000 149.000
Egenkapital: 409.000 363.000 212.000 135.000 276.000
Regnskap for  V Design AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.039.000 1.504.000 1.358.000 963.000 1.288.000
Driftskostnader -979.000 -1.305.000 -1.252.000 -1.148.000 -1.140.000
Driftsresultat 60.000 199.000 106.000 -185.000 149.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 1.000
Resultat før skatt 60.000 199.000 106.000 -185.000 149.000
Skattekostnad -14.000 -48.000 -29.000 43.000 -40.000
Årsresultat 46.000 151.000 77.000 -142.000 109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 8.000 56.000 85.000 49.000
Sum omløpsmidler 626.000 588.000 448.000 215.000 399.000
Sum eiendeler 626.000 596.000 504.000 300.000 448.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 263.000 112.000 35.000 176.000
Sum egenkapital 409.000 363.000 212.000 135.000 276.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 217.000 234.000 293.000 166.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 626.000 597.000 505.000 301.000 447.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.039.000 1.504.000 1.358.000 963.000 1.288.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.039.000 1.504.000 1.358.000 963.000 1.288.000
Varekostnad -273.000 -630.000 -591.000 -509.000 -470.000
Lønninger -587.000 -587.000 -584.000 -544.000 -545.000
Avskrivning 0 0 0 -7.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.000 -88.000 -77.000 -88.000 -119.000
Driftskostnader -979.000 -1.305.000 -1.252.000 -1.148.000 -1.140.000
Driftsresultat 60.000 199.000 106.000 -185.000 149.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 0 -1.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 151.000 77.000 -142.000 109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 8.000 56.000 85.000 42.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 7.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 8.000 56.000 85.000 49.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 198.000 192.000 206.000 34.000 242.000
Andre fordringer 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 425.000 396.000 242.000 181.000 156.000
Sum omløpsmidler 626.000 588.000 448.000 215.000 399.000
Sum eiendeler 626.000 596.000 504.000 300.000 448.000
Sum opptjent egenkapital 309.000 263.000 112.000 35.000 176.000
Sum egenkapital 409.000 363.000 212.000 135.000 276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 20.000 67.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 6.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 117.000 110.000 68.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 97.000 117.000 93.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 234.000 293.000 166.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 626.000 597.000 505.000 301.000 447.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 409.000 354.000 155.000 49.000 228.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.5 1.5 1.3 2.3
Likviditetsgrad 2 2.9 2.5 1.5 1.3 2.4
Soliditet 65.3 60.8 4 44.9 61.7
Resultatgrad 5.8 13.2 7.8 -19.2 11.6
Rentedekningsgrad 6 1
Gjeldsgrad 0.5 0.6 1.4 1.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 9.7 33.3 2 -61.5 33.6
Signatur
08.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.08.2016
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex