Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vaag Eiendom & Invest AS
Juridisk navn:  Vaag Eiendom & Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92090354
Søreidåsen 10 Søreidåsen 10 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 995418509
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2010 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
33093.55%
Egenkapital  
  
222.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 113.000 0 50.000 50.000 0
Resultat: 10.290.000 31.000 147.000 24.000 2.936.000
Egenkapital: 14.905.000 4.615.000 4.736.000 4.437.000 4.413.000
Regnskap for  Vaag Eiendom & Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 113.000 0 50.000 50.000 0
Driftskostnader -401.000 -78.000 -17.000 -47.000 -10.000
Driftsresultat -289.000 -78.000 33.000 3.000 -10.000
Finansinntekter 10.622.000 146.000 125.000 22.000 2.947.000
Finanskostnader -43.000 -38.000 -11.000 -1.000 -1.000
Finans 10.579.000 108.000 114.000 21.000 2.946.000
Resultat før skatt 10.290.000 31.000 147.000 24.000 2.936.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.290.000 31.000 147.000 24.000 2.936.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.155.000 1.245.000 2.925.000 4.010.000 3.627.000
Sum omløpsmidler 3.751.000 4.120.000 1.812.000 464.000 873.000
Sum eiendeler 14.906.000 5.365.000 4.737.000 4.474.000 4.500.000
Sum opptjent egenkapital 14.805.000 4.515.000 4.636.000 4.337.000 4.313.000
Sum egenkapital 14.905.000 4.615.000 4.736.000 4.437.000 4.413.000
Sum langsiktig gjeld 0 750.000 0 37.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 14.905.000 5.365.000 4.736.000 4.474.000 4.500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 50.000 50.000 0
Andre inntekter 113.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 113.000 0 50.000 50.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -208.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -193.000 -78.000 -17.000 -47.000 -10.000
Driftskostnader -401.000 -78.000 -17.000 -47.000 -10.000
Driftsresultat -289.000 -78.000 33.000 3.000 -10.000
Finansinntekter 10.622.000 146.000 125.000 22.000 2.947.000
Finanskostnader -43.000 -38.000 -11.000 -1.000 -1.000
Finans 10.579.000 108.000 114.000 21.000 2.946.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.290.000 31.000 147.000 24.000 2.936.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.002.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.002.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.153.000 1.245.000 2.925.000 4.010.000 3.627.000
Sum anleggsmidler 11.155.000 1.245.000 2.925.000 4.010.000 3.627.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.751.000 4.120.000 1.812.000 464.000 873.000
Sum omløpsmidler 3.751.000 4.120.000 1.812.000 464.000 873.000
Sum eiendeler 14.906.000 5.365.000 4.737.000 4.474.000 4.500.000
Sum opptjent egenkapital 14.805.000 4.515.000 4.636.000 4.337.000 4.313.000
Sum egenkapital 14.905.000 4.615.000 4.736.000 4.437.000 4.413.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 750.000 0 37.000 87.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 14.905.000 5.365.000 4.736.000 4.474.000 4.500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.751.000 4.120.000 1.812.000 464.000 873.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 8 1 99.2 98.1
Resultatgrad -255.8 6 6.0
Rentedekningsgrad -6.7 -2.1 3 25.0 2937.0
Gjeldsgrad 0 0.2 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 69.3 1.3 3.3 0.6 65.3
Signatur
07.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex