Vaape Butikk AS
Juridisk navn:  Vaape Butikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62353252
Tingnesvegen 792 Tingnesvegen 792 Fax: 62353696
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 976961722
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 11/10/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.37%
Resultat  
  
-32.45%
Egenkapital  
  
67.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.362.000 28.915.000 28.413.000 26.540.000 25.558.000
Resultat: 1.274.000 1.886.000 2.493.000 1.781.000 1.596.000
Egenkapital: 2.435.000 1.456.000 104.000 558.000 373.000
Regnskap for  Vaape Butikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.362.000 28.915.000 28.413.000 26.540.000 25.558.000
Driftskostnader -26.037.000 -27.019.000 -25.908.000 -24.712.000 -23.942.000
Driftsresultat 1.325.000 1.894.000 2.505.000 1.828.000 1.617.000
Finansinntekter 10.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -59.000 -9.000 -12.000 -48.000 -22.000
Finans -49.000 -9.000 -12.000 -47.000 -20.000
Resultat før skatt 1.274.000 1.886.000 2.493.000 1.781.000 1.596.000
Skattekostnad -295.000 -459.000 -623.000 -481.000 -431.000
Årsresultat 979.000 1.427.000 1.870.000 1.299.000 1.165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.609.000 525.000 607.000 688.000 558.000
Sum omløpsmidler 5.382.000 3.521.000 3.910.000 3.963.000 3.687.000
Sum eiendeler 8.991.000 4.046.000 4.517.000 4.651.000 4.245.000
Sum opptjent egenkapital 2.335.000 1.356.000 4.000 458.000 273.000
Sum egenkapital 2.435.000 1.456.000 104.000 558.000 373.000
Sum langsiktig gjeld 2.962.000 9.000 14.000 16.000 272.000
Sum kortsiktig gjeld 3.594.000 2.581.000 4.400.000 4.077.000 3.600.000
Sum gjeld og egenkapital 8.991.000 4.046.000 4.518.000 4.651.000 4.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.771.000 28.318.000 27.853.000 26.077.000 25.159.000
Andre inntekter 592.000 597.000 560.000 463.000 399.000
Driftsinntekter 27.362.000 28.915.000 28.413.000 26.540.000 25.558.000
Varekostnad -19.342.000 -20.855.000 -19.936.000 -19.280.000 -18.533.000
Lønninger -3.575.000 -3.354.000 -3.380.000 -2.973.000 -3.049.000
Avskrivning -191.000 -132.000 -131.000 -111.000 -86.000
Nedskrivning -163.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.766.000 -2.678.000 -2.461.000 -2.348.000 -2.274.000
Driftskostnader -26.037.000 -27.019.000 -25.908.000 -24.712.000 -23.942.000
Driftsresultat 1.325.000 1.894.000 2.505.000 1.828.000 1.617.000
Finansinntekter 10.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -59.000 -9.000 -12.000 -48.000 -22.000
Finans -49.000 -9.000 -12.000 -47.000 -20.000
Konsernbidrag 0 -75.000 -127.000 -114.000 -121.000
Utbytte 0 0 -1.740.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 979.000 1.427.000 1.870.000 1.299.000 1.165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.609.000 525.000 607.000 688.000 558.000
Sum varige driftsmidler 3.609.000 525.000 607.000 688.000 558.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.609.000 525.000 607.000 688.000 558.000
Varebeholdning 1.617.000 1.630.000 1.820.000 1.392.000 1.297.000
Kundefordringer 186.000 175.000 191.000 183.000 140.000
Andre fordringer 1.705.000 1.136.000 1.305.000 1.725.000 1.241.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.875.000 580.000 594.000 664.000 1.009.000
Sum omløpsmidler 5.382.000 3.521.000 3.910.000 3.963.000 3.687.000
Sum eiendeler 8.991.000 4.046.000 4.517.000 4.651.000 4.245.000
Sum opptjent egenkapital 2.335.000 1.356.000 4.000 458.000 273.000
Sum egenkapital 2.435.000 1.456.000 104.000 558.000 373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.000 9.000 14.000 16.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.962.000 9.000 14.000 16.000 272.000
Leverandørgjeld 2.696.000 1.353.000 1.178.000 1.726.000 1.159.000
Betalbar skatt 243.000 439.000 583.000 427.000 377.000
Skyldig offentlige avgifter 187.000 254.000 324.000 249.000 291.000
Utbytte 0 0 -1.740.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 468.000 534.000 575.000 674.000 773.000
Sum kortsiktig gjeld 3.594.000 2.581.000 4.400.000 4.077.000 3.600.000
Sum gjeld og egenkapital 8.991.000 4.046.000 4.518.000 4.651.000 4.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.788.000 940.000 -490.000 -114.000 87.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 0.9 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1 0.7 0.5 0.7 0.7
Soliditet 27.1 3 2.3 12.0 8.8
Resultatgrad 4.8 6.6 8.8 6.9 6.3
Rentedekningsgrad 22.5 210.4 208.8 38.1 73.6
Gjeldsgrad 2.7 1.8 42.4 7.3 10.4
Total kapitalrentabilitet 14.8 46.8 55.4 39.3 38.1
Signatur
11.02.2008
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.02.2008
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex