Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vaktmesterservice Buskerud As
Juridisk navn:  Vaktmesterservice Buskerud As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97165908
Spikkestadveien 124 Spikkestadveien 124 Fax:
3430 Spikkestad 3430 Spikkestad
Fylke: Kommune:
Buskerud Røyken
Org.nr: 918345205
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.43%
Resultat  
  
7.8%
Egenkapital  
  
95.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 348.000 318.000
Resultat: 304.000 282.000
Egenkapital: 479.000 245.000
Regnskap for  Vaktmesterservice Buskerud As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 348.000 318.000
Driftskostnader -42.000 -36.000
Driftsresultat 307.000 282.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Resultat før skatt 304.000 282.000
Skattekostnad -70.000 -68.000
Årsresultat 234.000 215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 569.000 326.000
Sum eiendeler 569.000 326.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 215.000
Sum egenkapital 479.000 245.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 569.000 326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 348.000 317.000
Andre inntekter 0 1.000
Driftsinntekter 348.000 318.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -36.000
Driftskostnader -42.000 -36.000
Driftsresultat 307.000 282.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 0
Finans -3.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 234.000 215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 35.000 35.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 534.000 291.000
Sum omløpsmidler 569.000 326.000
Sum eiendeler 569.000 326.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 215.000
Sum egenkapital 479.000 245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 70.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000 14.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 569.000 326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 479.000 245.000
Likviditetsgrad 1 6.3 4
Likviditetsgrad 2 6.3 4
Soliditet 84.2 75.2
Resultatgrad 88.2 88.7
Rentedekningsgrad 102.3
Gjeldsgrad 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 5 86.5
Signatur
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
KARLSEN TOR OTTAR
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex