Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Valdres Installasjon AS
Juridisk navn:  Valdres Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61362800
Tyinvegen 6 Tyinvegen 6 Fax: 61362801
2900 Fagernes 2900 Fagernes
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Aurdal
Org.nr: 935762286
Aksjekapital: 1.250.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 9/5/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.04%
Resultat  
  
-5.17%
Egenkapital  
  
10.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 57.010.000 56.987.000 55.700.000 47.550.000 43.339.000
Resultat: 9.338.000 9.847.000 10.252.000 7.885.000 6.684.000
Egenkapital: 13.635.000 12.362.000 13.508.000 5.734.000 5.191.000
Regnskap for  Valdres Installasjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 57.010.000 56.987.000 55.700.000 47.550.000 43.339.000
Driftskostnader -47.711.000 -47.185.000 -45.481.000 -39.674.000 -36.662.000
Driftsresultat 9.298.000 9.803.000 10.219.000 7.876.000 6.677.000
Finansinntekter 64.000 68.000 60.000 46.000 64.000
Finanskostnader -24.000 -24.000 -27.000 -37.000 -57.000
Finans 40.000 44.000 33.000 9.000 7.000
Resultat før skatt 9.338.000 9.847.000 10.252.000 7.885.000 6.684.000
Skattekostnad -2.065.000 -2.292.000 -2.477.000 -1.942.000 -1.763.000
Årsresultat 7.273.000 7.555.000 7.775.000 5.942.000 4.921.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.409.000 1.284.000 1.371.000 1.252.000 1.247.000
Sum omløpsmidler 24.102.000 23.040.000 28.265.000 21.404.000 19.242.000
Sum eiendeler 25.511.000 24.324.000 29.636.000 22.656.000 20.489.000
Sum opptjent egenkapital 12.635.000 11.362.000 12.258.000 4.484.000 3.941.000
Sum egenkapital 13.635.000 12.362.000 13.508.000 5.734.000 5.191.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 37.000 151.000 425.000
Sum kortsiktig gjeld 11.876.000 11.962.000 16.091.000 16.771.000 14.873.000
Sum gjeld og egenkapital 25.511.000 24.324.000 29.636.000 22.656.000 20.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.832.000 56.796.000 55.513.000 47.360.000 43.188.000
Andre inntekter 178.000 191.000 187.000 190.000 151.000
Driftsinntekter 57.010.000 56.987.000 55.700.000 47.550.000 43.339.000
Varekostnad -20.037.000 -20.294.000 -20.884.000 -16.281.000 -15.312.000
Lønninger -22.321.000 -22.431.000 -20.124.000 -19.106.000 -17.790.000
Avskrivning -191.000 -186.000 -154.000 -150.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.162.000 -4.274.000 -4.319.000 -4.137.000 -3.436.000
Driftskostnader -47.711.000 -47.185.000 -45.481.000 -39.674.000 -36.662.000
Driftsresultat 9.298.000 9.803.000 10.219.000 7.876.000 6.677.000
Finansinntekter 64.000 68.000 60.000 46.000 64.000
Finanskostnader -24.000 -24.000 -27.000 -37.000 -57.000
Finans 40.000 44.000 33.000 9.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -5.400.000 -4.000.000
Årsresultat 7.273.000 7.555.000 7.775.000 5.942.000 4.921.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 794.000 670.000 757.000 638.000 633.000
Sum varige driftsmidler 794.000 670.000 757.000 638.000 633.000
Sum finansielle anleggsmidler 615.000 614.000 614.000 614.000 614.000
Sum anleggsmidler 1.409.000 1.284.000 1.371.000 1.252.000 1.247.000
Varebeholdning 5.791.000 5.570.000 5.070.000 5.364.000 4.418.000
Kundefordringer 7.616.000 8.781.000 11.851.000 10.585.000 10.049.000
Andre fordringer 994.000 797.000 643.000 519.000 643.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.701.000 7.892.000 10.702.000 4.936.000 4.132.000
Sum omløpsmidler 24.102.000 23.040.000 28.265.000 21.404.000 19.242.000
Sum eiendeler 25.511.000 24.324.000 29.636.000 22.656.000 20.489.000
Sum opptjent egenkapital 12.635.000 11.362.000 12.258.000 4.484.000 3.941.000
Sum egenkapital 13.635.000 12.362.000 13.508.000 5.734.000 5.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 37.000 26.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 37.000 151.000 425.000
Leverandørgjeld 1.918.000 1.584.000 4.115.000 1.828.000 2.101.000
Betalbar skatt 2.065.000 2.328.000 2.466.000 1.916.000 1.763.000
Skyldig offentlige avgifter 3.687.000 3.515.000 4.786.000 3.650.000 3.439.000
Utbytte 0 0 0 -5.400.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.206.000 4.535.000 4.724.000 3.977.000 3.570.000
Sum kortsiktig gjeld 11.876.000 11.962.000 16.091.000 16.771.000 14.873.000
Sum gjeld og egenkapital 25.511.000 24.324.000 29.636.000 22.656.000 20.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.226.000 11.078.000 12.174.000 4.633.000 4.369.000
Likviditetsgrad 1 2 1.9 1.8 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.4 1 1.0
Soliditet 53.4 50.8 45.6 25.3 25.3
Resultatgrad 16.3 17.2 18.3 16.6 15.4
Rentedekningsgrad 387.4 408.5 378.5 212.9 118.3
Gjeldsgrad 0.9 1 1.2 3 2.9
Total kapitalrentabilitet 36.7 40.6 34.7 3 32.9
Signatur
26.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Prokurister
26.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex