Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Valen Marina AS
Juridisk navn:  Valen Marina AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56325910
Møllestykket 21 Møllestykket 21 Fax: 56325911
5360 Kolltveit 5360 Kolltveit
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 986793429
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/15/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Preben Mossin As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.46%
Resultat  
  
92.13%
Egenkapital  
  
97.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 43.684.000 44.786.000 32.023.000 25.713.000 34.891.000
Resultat: 2.196.000 1.143.000 -2.908.000 401.000 2.243.000
Egenkapital: 2.995.000 1.513.000 675.000 2.914.000 2.910.000
Regnskap for  Valen Marina AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43.684.000 44.786.000 32.023.000 25.713.000 34.891.000
Driftskostnader -41.188.000 -43.350.000 -34.694.000 -25.169.000 -32.595.000
Driftsresultat 2.496.000 1.435.000 -2.670.000 544.000 2.295.000
Finansinntekter 9.000 7.000 8.000 2.000 5.000
Finanskostnader -308.000 -298.000 -245.000 -146.000 -57.000
Finans -299.000 -291.000 -237.000 -144.000 -52.000
Resultat før skatt 2.196.000 1.143.000 -2.908.000 401.000 2.243.000
Skattekostnad -489.000 -305.000 669.000 -96.000 -603.000
Årsresultat 1.707.000 838.000 -2.239.000 304.000 1.640.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.325.000 5.040.000 5.772.000 5.616.000 2.520.000
Sum omløpsmidler 7.809.000 9.561.000 6.009.000 6.728.000 7.932.000
Sum eiendeler 12.134.000 14.601.000 11.781.000 12.344.000 10.452.000
Sum opptjent egenkapital 2.795.000 1.313.000 475.000 2.714.000 2.710.000
Sum egenkapital 2.995.000 1.513.000 675.000 2.914.000 2.910.000
Sum langsiktig gjeld 3.574.000 3.806.000 4.001.000 3.667.000 852.000
Sum kortsiktig gjeld 5.565.000 9.282.000 7.105.000 5.763.000 6.690.000
Sum gjeld og egenkapital 12.134.000 14.601.000 11.781.000 12.344.000 10.452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.629.000 44.786.000 32.023.000 25.601.000 34.891.000
Andre inntekter 55.000 0 0 112.000 0
Driftsinntekter 43.684.000 44.786.000 32.023.000 25.713.000 34.891.000
Varekostnad -18.852.000 -21.075.000 -13.035.000 -8.071.000 -16.243.000
Lønninger -13.191.000 -13.307.000 -13.041.000 -10.019.000 -9.336.000
Avskrivning -1.198.000 -1.064.000 -1.096.000 -729.000 -359.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.947.000 -7.904.000 -7.522.000 -6.350.000 -6.657.000
Driftskostnader -41.188.000 -43.350.000 -34.694.000 -25.169.000 -32.595.000
Driftsresultat 2.496.000 1.435.000 -2.670.000 544.000 2.295.000
Finansinntekter 9.000 7.000 8.000 2.000 5.000
Finanskostnader -308.000 -298.000 -245.000 -146.000 -57.000
Finans -299.000 -291.000 -237.000 -144.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -225.000 0 0 -300.000 -300.000
Årsresultat 1.707.000 838.000 -2.239.000 304.000 1.640.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 197.000 502.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 60.000 174.000 347.000 539.000
Driftsløsøre 2.595.000 2.675.000 2.602.000 2.388.000 1.123.000
Sum varige driftsmidler 4.096.000 4.463.000 4.731.000 4.918.000 1.662.000
Sum finansielle anleggsmidler 230.000 380.000 539.000 698.000 857.000
Sum anleggsmidler 4.325.000 5.040.000 5.772.000 5.616.000 2.520.000
Varebeholdning 1.161.000 1.220.000 1.383.000 268.000 191.000
Kundefordringer 2.947.000 6.927.000 3.049.000 4.713.000 5.908.000
Andre fordringer 844.000 851.000 801.000 793.000 785.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.857.000 563.000 776.000 955.000 1.046.000
Sum omløpsmidler 7.809.000 9.561.000 6.009.000 6.728.000 7.932.000
Sum eiendeler 12.134.000 14.601.000 11.781.000 12.344.000 10.452.000
Sum opptjent egenkapital 2.795.000 1.313.000 475.000 2.714.000 2.710.000
Sum egenkapital 2.995.000 1.513.000 675.000 2.914.000 2.910.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 0 0 167.000 71.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.128.000 621.000 0 879.000
Sum langsiktig gjeld 3.574.000 3.806.000 4.001.000 3.667.000 852.000
Leverandørgjeld 1.580.000 4.237.000 1.942.000 1.961.000 1.927.000
Betalbar skatt 259.000 0 0 0 586.000
Skyldig offentlige avgifter 1.529.000 1.400.000 1.451.000 1.126.000 1.446.000
Utbytte -225.000 0 0 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 2.197.000 2.516.000 3.091.000 2.376.000 1.551.000
Sum kortsiktig gjeld 5.565.000 9.282.000 7.105.000 5.763.000 6.690.000
Sum gjeld og egenkapital 12.134.000 14.601.000 11.781.000 12.344.000 10.452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.244.000 279.000 -1.096.000 965.000 1.242.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 0.8 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.7 1.1 1.2
Soliditet 24.7 10.4 5.7 23.6 27.8
Resultatgrad 5.7 3.2 -8.3 2.1 6.6
Rentedekningsgrad 8.1 4.8 -10.9 3.7 40.4
Gjeldsgrad 3.1 8.7 16.5 3.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 20.6 9.9 -22.6 4.4 22.0
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex