Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Valeo Solutions
Juridisk navn:  Valeo Solutions
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41669130
Skraneskogen 58 Skraneskogen 58 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 996085961
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/27/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2013 2012 2011
Omsetning: 0 0 834.000 376.000 480.000
Resultat: 0 -75.000 86.000 49.000 21.000
Egenkapital: 84.000 84.000 112.000 50.000 15.000
Regnskap for  Valeo Solutions
Resultat 2016 2015 2013 2012 2011
Driftsinntekter 0 0 834.000 376.000 480.000
Driftskostnader 0 -75.000 -748.000 -327.000 -458.000
Driftsresultat 0 -75.000 86.000 49.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -75.000 86.000 49.000 21.000
Skattekostnad 0 0 -24.000 -14.000 -6.000
Årsresultat 0 -75.000 62.000 35.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 84.000 84.000 136.000 64.000 21.000
Sum eiendeler 84.000 84.000 136.000 64.000 21.000
Sum opptjent egenkapital 84.000 84.000 112.000 50.000 15.000
Sum egenkapital 84.000 84.000 112.000 50.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 24.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 14.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000 84.000 136.000 64.000 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 834.000 376.000 480.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 834.000 376.000 480.000
Varekostnad 0 -75.000 -337.000 -327.000 -75.000
Lønninger 0 0 -411.000 0 -383.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -75.000 -748.000 -327.000 -458.000
Driftsresultat 0 -75.000 86.000 49.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -75.000 62.000 35.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 72.000 102.000 62.000 21.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 11.000 34.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 84.000 84.000 136.000 64.000 21.000
Sum eiendeler 84.000 84.000 136.000 64.000 21.000
Sum opptjent egenkapital 84.000 84.000 112.000 50.000 15.000
Sum egenkapital 84.000 84.000 112.000 50.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 24.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 24.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 14.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 14.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 84.000 84.000 136.000 64.000 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 84.000 84.000 136.000 50.000 15.000
Likviditetsgrad 1 4.6 3.5
Likviditetsgrad 2 0 0.0 0.0 4.6 3.6
Soliditet 1 100.0 82.4 78.1 71.4
Resultatgrad 10.3 13.0 4.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 0 -89.3 63.2 76.6 100.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex