Vallekrysset Eiendom AS
Juridisk navn:  Vallekrysset Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 980898180
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 6/16/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Nord-Vest Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-0.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 240.000 240.000 240.000 240.000 480.000
Resultat: -19.000 -19.000 24.000 -1.000 199.000
Egenkapital: 1.442.000 1.455.000 1.618.000 1.748.000 1.896.000
Regnskap for  Vallekrysset Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 480.000
Driftskostnader -260.000 -262.000 -219.000 -247.000 -291.000
Driftsresultat -20.000 -22.000 21.000 -7.000 189.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 6.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 3.000 6.000 10.000
Resultat før skatt -19.000 -19.000 24.000 -1.000 199.000
Skattekostnad 6.000 6.000 -4.000 4.000 -52.000
Årsresultat -13.000 -13.000 20.000 3.000 147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.382.000 1.329.000 1.384.000 1.439.000 1.494.000
Sum omløpsmidler 247.000 369.000 479.000 549.000 638.000
Sum eiendeler 1.629.000 1.698.000 1.863.000 1.988.000 2.132.000
Sum opptjent egenkapital 1.142.000 1.155.000 1.318.000 1.448.000 1.596.000
Sum egenkapital 1.442.000 1.455.000 1.618.000 1.748.000 1.896.000
Sum langsiktig gjeld 34.000 40.000 47.000 43.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 203.000 198.000 197.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 1.629.000 1.698.000 1.863.000 1.988.000 2.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 480.000
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 480.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
Avskrivning -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -150.000 -107.000 -135.000 -183.000
Driftskostnader -260.000 -262.000 -219.000 -247.000 -291.000
Driftsresultat -20.000 -22.000 21.000 -7.000 189.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 6.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 3.000 6.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 -150.000 -150.000 -100.000
Årsresultat -13.000 -13.000 20.000 3.000 147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.379.000 1.321.000 1.371.000 1.421.000 1.470.000
Maskiner anlegg 3.000 8.000 13.000 18.000 23.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.382.000 1.329.000 1.384.000 1.439.000 1.494.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.382.000 1.329.000 1.384.000 1.439.000 1.494.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000 9.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 238.000 360.000 479.000 549.000 638.000
Sum omløpsmidler 247.000 369.000 479.000 549.000 638.000
Sum eiendeler 1.629.000 1.698.000 1.863.000 1.988.000 2.132.000
Sum opptjent egenkapital 1.142.000 1.155.000 1.318.000 1.448.000 1.596.000
Sum egenkapital 1.442.000 1.455.000 1.618.000 1.748.000 1.896.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 40.000 47.000 43.000 46.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000 40.000 47.000 43.000 46.000
Leverandørgjeld 133.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 47.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 23.000 36.000 27.000 40.000
Utbytte 0 -150.000 -150.000 -150.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 19.000 30.000 12.000 20.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000 203.000 198.000 197.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 1.629.000 1.698.000 1.863.000 1.988.000 2.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000 166.000 281.000 352.000 448.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 2.4 2.8 3.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 2.4 2.8 3.4
Soliditet 88.5 85.7 86.8 87.9 88.9
Resultatgrad -8.3 -9.2 8.8 -2.9 39.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.2 -1.1 1.3 -0.1 9.3
Signatur
12.12.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
12.12.2012
DAGLIG LEDER
PROKURA HVER FOR SEG
BJØRN BAKKE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex