Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Valtor AS
Juridisk navn:  Valtor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48141087
C/O Ove Lerdahl Bakkeveien 19 C/O Ove Lerdahl Bakkeveien 19 Fax:
0281 Oslo 281 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994226916
Aksjekapital: 921.817 NOK
Etableringsdato: 6/8/2009 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.33%
Resultat  
  
-160.34%
Egenkapital  
  
-10.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 55.000 60.000 80.000 80.000 614.000
Resultat: -35.000 58.000 -313.000 -43.000 388.000
Egenkapital: 1.186.000 1.327.000 1.277.000 1.589.000 760.000
Regnskap for  Valtor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 55.000 60.000 80.000 80.000 614.000
Driftskostnader -6.000 -2.000 -82.000 -124.000 -302.000
Driftsresultat 49.000 58.000 -2.000 -43.000 311.000
Finansinntekter 0 0 189.000 0 77.000
Finanskostnader -84.000 0 -501.000 0 0
Finans -84.000 0 -312.000 0 77.000
Resultat før skatt -35.000 58.000 -313.000 -43.000 388.000
Skattekostnad -105.000 -8.000 1.000 -16.000 -837.000
Årsresultat -140.000 50.000 -312.000 -60.000 -449.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.699.000 1.887.000 1.525.000 1.053.000 246.000
Sum omløpsmidler 1.150.000 95.000 23.000 808.000 885.000
Sum eiendeler 2.849.000 1.982.000 1.548.000 1.861.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital -1.444.000 -1.304.000 -1.354.000 -1.042.000 -1.871.000
Sum egenkapital 1.186.000 1.327.000 1.277.000 1.589.000 760.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 9.000 15.000 16.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.659.000 646.000 256.000 256.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 2.850.000 1.982.000 1.548.000 1.861.000 1.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.000 60.000 80.000 80.000 614.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 55.000 60.000 80.000 80.000 614.000
Varekostnad 0 0 0 -5.000 0
Lønninger 0 0 0 0 -17.000
Avskrivning 0 0 -74.000 -74.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -109.000
Andre driftskostnader -6.000 -2.000 -8.000 -45.000 -75.000
Driftskostnader -6.000 -2.000 -82.000 -124.000 -302.000
Driftsresultat 49.000 58.000 -2.000 -43.000 311.000
Finansinntekter 0 0 189.000 0 77.000
Finanskostnader -84.000 0 -501.000 0 0
Finans -84.000 0 -312.000 0 77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -140.000 50.000 -312.000 -60.000 -449.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 390.000 390.000 390.000 505.000 200.000
Maskiner anlegg 32.000 32.000 32.000 202.000 0
Driftsløsøre 558.000 558.000 558.000 346.000 46.000
Sum varige driftsmidler 980.000 980.000 980.000 1.053.000 246.000
Sum finansielle anleggsmidler 719.000 907.000 545.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.699.000 1.887.000 1.525.000 1.053.000 246.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 144.000 75.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 501.000 501.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.006.000 20.000 22.000 307.000 385.000
Sum omløpsmidler 1.150.000 95.000 23.000 808.000 885.000
Sum eiendeler 2.849.000 1.982.000 1.548.000 1.861.000 1.131.000
Sum opptjent egenkapital -1.444.000 -1.304.000 -1.354.000 -1.042.000 -1.871.000
Sum egenkapital 1.186.000 1.327.000 1.277.000 1.589.000 760.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 9.000 15.000 16.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 230.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 9.000 15.000 16.000 0
Leverandørgjeld 20.000 20.000 20.000 12.000 -2.000
Betalbar skatt 11.000 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 14.000 0 15.000 145.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.593.000 598.000 6.000 230.000 230.000
Sum kortsiktig gjeld 1.659.000 646.000 256.000 256.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 2.850.000 1.982.000 1.548.000 1.861.000 1.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -509.000 -551.000 -233.000 552.000 513.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.1 0.1 3.2 2.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 0.1 3.2 2.4
Soliditet 41.6 6 82.5 85.4 67.1
Resultatgrad 89.1 96.7 -2.5 -53.8 50.7
Rentedekningsgrad 0.6
Gjeldsgrad 1.4 0.5 0.2 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.7 2.9 12.1 -2.3 34.3
Signatur
06.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex