Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Valuesatwork AS
Juridisk navn:  Valuesatwork AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95123558
Jegeråsen 18 Jegeråsen 18 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987754370
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/11/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finance Professionals Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.14%
Resultat  
  
131.43%
Egenkapital  
  
8.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 543.000 1.089.000 1.075.000 1.451.000 1.329.000
Resultat: 44.000 -140.000 -167.000 202.000 -145.000
Egenkapital: 579.000 535.000 711.000 843.000 700.000
Regnskap for  Valuesatwork AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 543.000 1.089.000 1.075.000 1.451.000 1.329.000
Driftskostnader -498.000 -1.230.000 -1.240.000 -1.248.000 -1.470.000
Driftsresultat 45.000 -141.000 -164.000 203.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 -5.000 -3.000 -6.000
Finans -1.000 0 -4.000 -2.000 -4.000
Resultat før skatt 44.000 -140.000 -167.000 202.000 -145.000
Skattekostnad 0 -36.000 36.000 -60.000 37.000
Årsresultat 44.000 -176.000 -131.000 142.000 -109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 43.000 82.000 15.000 50.000
Sum omløpsmidler 824.000 966.000 995.000 1.327.000 1.085.000
Sum eiendeler 863.000 1.009.000 1.077.000 1.342.000 1.135.000
Sum opptjent egenkapital 479.000 435.000 611.000 743.000 600.000
Sum egenkapital 579.000 535.000 711.000 843.000 700.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 283.000 473.000 366.000 500.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 862.000 1.008.000 1.077.000 1.343.000 1.135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 519.000 1.089.000 1.075.000 1.451.000 1.329.000
Andre inntekter 25.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 543.000 1.089.000 1.075.000 1.451.000 1.329.000
Varekostnad 0 0 -3.000 0 0
Lønninger -13.000 -619.000 -769.000 -780.000 -785.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -2.000 0 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -481.000 -607.000 -466.000 -468.000 -681.000
Driftskostnader -498.000 -1.230.000 -1.240.000 -1.248.000 -1.470.000
Driftsresultat 45.000 -141.000 -164.000 203.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 -5.000 -3.000 -6.000
Finans -1.000 0 -4.000 -2.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 -176.000 -131.000 142.000 -109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 36.000 0 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 13.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 9.000 13.000 17.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 29.000 29.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 39.000 43.000 82.000 15.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 193.000 198.000 465.000 184.000 179.000
Andre fordringer 224.000 251.000 258.000 191.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 407.000 517.000 272.000 951.000 889.000
Sum omløpsmidler 824.000 966.000 995.000 1.327.000 1.085.000
Sum eiendeler 863.000 1.009.000 1.077.000 1.342.000 1.135.000
Sum opptjent egenkapital 479.000 435.000 611.000 743.000 600.000
Sum egenkapital 579.000 535.000 711.000 843.000 700.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 173.000 113.000 49.000 69.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 144.000 88.000 118.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 216.000 229.000 287.000 270.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 473.000 366.000 500.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 862.000 1.008.000 1.077.000 1.343.000 1.135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 541.000 493.000 629.000 827.000 650.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2 2.7 2.7 2.5
Likviditetsgrad 2 2.9 2 2.7 2.7 2.5
Soliditet 67.2 53.1 6 62.8 61.7
Resultatgrad 8.3 -12.9 -15.3 1 -10.6
Rentedekningsgrad 4 -32.8 67.7 -23.2
Gjeldsgrad 0.5 0.9 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.2 -15.1 15.2 -12.2
Signatur
18.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex