Vammervold Holding As
Juridisk navn:  Vammervold Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Christian Dreyer Bispebakken 11 c/o Christian Dreyer Bispebakken 11 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 912884325
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsringen Soon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
700%
Egenkapital  
  
2.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 40.000 5.000 41.000 21.000 1.929.000
Egenkapital: 1.838.000 1.797.000 1.892.000 2.101.000 3.088.000
Regnskap for  Vammervold Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -10.000 -10.000 -20.000 -24.000
Driftsresultat -22.000 -10.000 -10.000 -20.000 -24.000
Finansinntekter 62.000 15.000 52.000 42.000 1.963.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -10.000
Finans 62.000 15.000 52.000 42.000 1.953.000
Resultat før skatt 40.000 5.000 41.000 21.000 1.929.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 5.000 41.000 21.000 1.929.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.841.000 1.901.000 2.146.000 2.604.000 3.092.000
Sum eiendeler 1.841.000 1.901.000 2.146.000 2.604.000 3.092.000
Sum opptjent egenkapital 1.808.000 1.767.000 1.862.000 2.071.000 2.555.000
Sum egenkapital 1.838.000 1.797.000 1.892.000 2.101.000 3.088.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 103.000 253.000 503.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.841.000 1.900.000 2.145.000 2.604.000 3.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -10.000 -10.000 -20.000 -24.000
Driftskostnader -22.000 -10.000 -10.000 -20.000 -24.000
Driftsresultat -22.000 -10.000 -10.000 -20.000 -24.000
Finansinntekter 62.000 15.000 52.000 42.000 1.963.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -10.000
Finans 62.000 15.000 52.000 42.000 1.953.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -250.000 -500.000 0
Årsresultat 40.000 5.000 41.000 21.000 1.929.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 35.000
Sum investeringer 1.360.000 1.298.000 1.283.000 1.233.000 1.192.000
Kasse, bank 481.000 603.000 862.000 1.372.000 1.865.000
Sum omløpsmidler 1.841.000 1.901.000 2.146.000 2.604.000 3.092.000
Sum eiendeler 1.841.000 1.901.000 2.146.000 2.604.000 3.092.000
Sum opptjent egenkapital 1.808.000 1.767.000 1.862.000 2.071.000 2.555.000
Sum egenkapital 1.838.000 1.797.000 1.892.000 2.101.000 3.088.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -250.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 103.000 253.000 503.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.841.000 1.900.000 2.145.000 2.604.000 3.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.838.000 1.798.000 1.893.000 2.101.000 3.089.000
Likviditetsgrad 1 613.7 18.5 8.5 5.2 1030.7
Likviditetsgrad 2 613.7 18.5 8.5 5.2 1030.7
Soliditet 99.8 94.6 88.2 80.7 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 193.9
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.2 0.3 2 0.8 62.7
Signatur
22.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex