Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Van Dam Group As
Juridisk navn:  Van Dam Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53699100
Kanalveien 105A Kanalveien 105A Fax:
5068 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917088632
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 4/14/2016
Foretakstype: AS
Tidligere navn: goebel scandinavia as
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Vd Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
30%
Resultat  
  
5480%
Egenkapital  
  
233.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 65.000 50.000 1.079.000
Resultat: 279.000 5.000 -228.000
Egenkapital: 2.676.000 802.000 -203.000
Regnskap for  Van Dam Group As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 65.000 50.000 1.079.000
Driftskostnader -62.000 -45.000 -1.307.000
Driftsresultat 3.000 5.000 -228.000
Finansinntekter 290.000 0 0
Finanskostnader -14.000 0 0
Finans 276.000 0 0
Resultat før skatt 279.000 5.000 -228.000
Skattekostnad -63.000 0 0
Årsresultat 216.000 5.000 -228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.411.000 3.411.000 0
Sum omløpsmidler 363.000 1.614.000 231.000
Sum eiendeler 3.774.000 5.025.000 231.000
Sum opptjent egenkapital 1.850.000 5.000 -228.000
Sum egenkapital 2.676.000 802.000 -203.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.097.000 4.223.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 3.774.000 5.025.000 231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 50.000 1.079.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 65.000 50.000 1.079.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 -20.000 -1.105.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -25.000 -202.000
Driftskostnader -62.000 -45.000 -1.307.000
Driftsresultat 3.000 5.000 -228.000
Finansinntekter 290.000 0 0
Finanskostnader -14.000 0 0
Finans 276.000 0 0
Konsernbidrag 0 -916.000 0
Utbytte -100.000 0 0
Årsresultat 216.000 5.000 -228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.411.000 3.411.000 0
Sum anleggsmidler 3.411.000 3.411.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 81.000 63.000 165.000
Andre fordringer 0 0 12.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 36.000 55.000
Sum omløpsmidler 363.000 1.614.000 231.000
Sum eiendeler 3.774.000 5.025.000 231.000
Sum opptjent egenkapital 1.850.000 5.000 -228.000
Sum egenkapital 2.676.000 802.000 -203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 911.000 4.198.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 12.000 2.000
Betalbar skatt 63.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 13.000 105.000
Utbytte -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 327.000
Sum kortsiktig gjeld 1.097.000 4.223.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 3.774.000 5.025.000 231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -734.000 -2.609.000 -204.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.5
Soliditet 70.9 1 -87.5
Resultatgrad 4.6 1 -21.1
Rentedekningsgrad 0.2
Gjeldsgrad 0.4 5.3 -2.1
Total kapitalrentabilitet 7.8 0.1 -98.3
Signatur
08.11.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex