Vanguard Invest AS
Juridisk navn:  Vanguard Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ulriksdal 35 Ulriksdal 35 Fax:
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992898240
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Holten Revisjon AS
Regnskapsfører: Veno Optimal As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
483.33%
Egenkapital  
  
0.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 66.000 0 0 0 0
Resultat: 23.000 -6.000 3.606.000 3.000 -31.000
Egenkapital: 3.752.000 3.729.000 3.735.000 129.000 126.000
Regnskap for  Vanguard Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 66.000 0 0 0 0
Driftskostnader -90.000 -130.000 -66.000 59.000 -31.000
Driftsresultat -24.000 -130.000 -66.000 59.000 -31.000
Finansinntekter 72.000 123.000 3.672.000 -56.000 0
Finanskostnader -25.000 0 0 0 0
Finans 47.000 123.000 3.672.000 -56.000 0
Resultat før skatt 23.000 -6.000 3.606.000 3.000 -31.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -6.000 3.606.000 3.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 189.000 189.000 165.000 525.000 0
Sum omløpsmidler 10.778.000 10.933.000 7.039.000 2.057.000 1.551.000
Sum eiendeler 10.967.000 11.122.000 7.204.000 2.582.000 1.551.000
Sum opptjent egenkapital 3.652.000 3.629.000 3.635.000 29.000 26.000
Sum egenkapital 3.752.000 3.729.000 3.735.000 129.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.214.000 7.393.000 3.468.000 2.453.000 1.425.000
Sum gjeld og egenkapital 10.966.000 11.122.000 7.203.000 2.582.000 1.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 66.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 66.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 73.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -130.000 -66.000 -14.000 -31.000
Driftskostnader -90.000 -130.000 -66.000 59.000 -31.000
Driftsresultat -24.000 -130.000 -66.000 59.000 -31.000
Finansinntekter 72.000 123.000 3.672.000 -56.000 0
Finanskostnader -25.000 0 0 0 0
Finans 47.000 123.000 3.672.000 -56.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -6.000 3.606.000 3.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 165.000 165.000 165.000 525.000 0
Sum varige driftsmidler 165.000 165.000 165.000 525.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 24.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 189.000 189.000 165.000 525.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.680.000 3.178.000 943.000 0 0
Sum investeringer 7.057.000 7.731.000 3.376.000 2.056.000 1.549.000
Kasse, bank 41.000 24.000 2.720.000 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 10.778.000 10.933.000 7.039.000 2.057.000 1.551.000
Sum eiendeler 10.967.000 11.122.000 7.204.000 2.582.000 1.551.000
Sum opptjent egenkapital 3.652.000 3.629.000 3.635.000 29.000 26.000
Sum egenkapital 3.752.000 3.729.000 3.735.000 129.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.214.000 7.388.000 3.468.000 2.453.000 1.416.000
Sum kortsiktig gjeld 7.214.000 7.393.000 3.468.000 2.453.000 1.425.000
Sum gjeld og egenkapital 10.966.000 11.122.000 7.203.000 2.582.000 1.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.564.000 3.540.000 3.571.000 -396.000 126.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 2 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 2 0.9 1.1
Soliditet 34.2 33.5 51.9 5.0 8.1
Resultatgrad -36.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9 2 0.9 19.0 11.3
Total kapitalrentabilitet 0.4 -0.1 50.1 0.1 -2.0
Signatur
17.07.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.07.2008
STYRET KAN MEDDELE PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex