Vann-Teknikk AS
Juridisk navn:  Vann-Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22578090
Kjølberggata 9 Kjølberggata 9 Fax: 22578091
0653 Oslo 653 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 932098814
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 1/2/1982 1
Foretakstype: AS
Revisor: Mpr Revisjon As
Regnskapsfører: Johnek Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.2%
Resultat  
  
-20.43%
Egenkapital  
  
0.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.038.000 25.478.000 26.461.000 35.800.000 27.010.000
Resultat: 1.546.000 1.943.000 1.679.000 3.172.000 2.608.000
Egenkapital: 2.841.000 2.840.000 2.836.000 2.835.000 2.828.000
Regnskap for  Vann-Teknikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.038.000 25.478.000 26.461.000 35.800.000 27.010.000
Driftskostnader -24.547.000 -23.594.000 -24.840.000 -32.694.000 -24.461.000
Driftsresultat 1.490.000 1.884.000 1.621.000 3.106.000 2.549.000
Finansinntekter 58.000 60.000 60.000 67.000 94.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -35.000
Finans 57.000 59.000 59.000 66.000 59.000
Resultat før skatt 1.546.000 1.943.000 1.679.000 3.172.000 2.608.000
Skattekostnad -379.000 -497.000 -475.000 -903.000 -758.000
Årsresultat 1.167.000 1.447.000 1.204.000 2.269.000 1.850.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 252.000 303.000 400.000 428.000 304.000
Sum omløpsmidler 10.287.000 9.849.000 9.652.000 11.509.000 8.774.000
Sum eiendeler 10.539.000 10.152.000 10.052.000 11.937.000 9.078.000
Sum opptjent egenkapital 2.711.000 2.710.000 2.706.000 2.705.000 2.698.000
Sum egenkapital 2.841.000 2.840.000 2.836.000 2.835.000 2.828.000
Sum langsiktig gjeld 112.000 106.000 55.000 50.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 7.586.000 7.206.000 7.161.000 9.052.000 6.174.000
Sum gjeld og egenkapital 10.539.000 10.152.000 10.052.000 11.937.000 9.077.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.916.000 25.373.000 26.310.000 35.800.000 27.010.000
Andre inntekter 121.000 105.000 150.000 0 0
Driftsinntekter 26.038.000 25.478.000 26.461.000 35.800.000 27.010.000
Varekostnad -11.178.000 -10.149.000 -10.542.000 -17.142.000 -10.770.000
Lønninger -9.926.000 -9.860.000 -10.485.000 -11.925.000 -9.842.000
Avskrivning -65.000 -73.000 -140.000 -218.000 -197.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.343.000 -3.422.000 -3.790.000 -3.405.000 -3.673.000
Driftskostnader -24.547.000 -23.594.000 -24.840.000 -32.694.000 -24.461.000
Driftsresultat 1.490.000 1.884.000 1.621.000 3.106.000 2.549.000
Finansinntekter 58.000 60.000 60.000 67.000 94.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -35.000
Finans 57.000 59.000 59.000 66.000 59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.166.000 -1.443.000 -1.203.000 -2.262.000 -1.846.000
Årsresultat 1.167.000 1.447.000 1.204.000 2.269.000 1.850.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 211.000 44.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 120.000 150.000 20.000 115.000 4.000
Driftsløsøre 92.000 126.000 170.000 268.000 298.000
Sum varige driftsmidler 212.000 276.000 189.000 383.000 302.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 27.000 0 0 2.000
Sum anleggsmidler 252.000 303.000 400.000 428.000 304.000
Varebeholdning 312.000 307.000 416.000 320.000 337.000
Kundefordringer 6.472.000 6.042.000 3.772.000 5.282.000 3.412.000
Andre fordringer 538.000 546.000 704.000 375.000 471.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.964.000 2.955.000 4.761.000 5.533.000 4.554.000
Sum omløpsmidler 10.287.000 9.849.000 9.652.000 11.509.000 8.774.000
Sum eiendeler 10.539.000 10.152.000 10.052.000 11.937.000 9.078.000
Sum opptjent egenkapital 2.711.000 2.710.000 2.706.000 2.705.000 2.698.000
Sum egenkapital 2.841.000 2.840.000 2.836.000 2.835.000 2.828.000
Sum avsetninger til forpliktelser 112.000 106.000 55.000 50.000 75.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 112.000 106.000 55.000 50.000 75.000
Leverandørgjeld 2.552.000 2.837.000 1.730.000 1.530.000 1.096.000
Betalbar skatt 373.000 240.000 642.000 973.000 795.000
Skyldig offentlige avgifter 1.195.000 1.067.000 1.512.000 1.603.000 1.041.000
Utbytte -1.166.000 -1.443.000 -1.203.000 -2.262.000 -1.846.000
Annen kortsiktig gjeld 2.299.000 1.618.000 2.074.000 2.684.000 1.395.000
Sum kortsiktig gjeld 7.586.000 7.206.000 7.161.000 9.052.000 6.174.000
Sum gjeld og egenkapital 10.539.000 10.152.000 10.052.000 11.937.000 9.077.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.701.000 2.643.000 2.491.000 2.457.000 2.600.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4
Soliditet 2 2 28.2 23.7 31.2
Resultatgrad 5.7 7.4 6.1 8.7 9.4
Rentedekningsgrad 1 1 1 3173.0 75.5
Gjeldsgrad 2.7 2.6 2.5 3.2 2.2
Total kapitalrentabilitet 14.7 19.1 16.7 26.6 29.1
Signatur
09.12.2014
SIGNATUR HVER FOR SEG
LUND KNUT JACOB
ILSENG GEIR
EDVARDSEN ODD
Prokurister
06.03.2014
PROKURA HVER FOR SEG
ILSENG GEIR
EDVARDSEN ODD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex