Vann-gården As
Juridisk navn:  Vann-gården As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordsjøvegen 520 Nordsjøvegen 520 Fax:
4352 Kleppe 4352 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 913826027
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.49%
Resultat  
  
68.35%
Egenkapital  
  
18.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 341.000 336.000 773.000 375.000 52.000
Resultat: 133.000 79.000 353.000 207.000 -18.000
Egenkapital: 666.000 563.000 503.000 238.000 82.000
Regnskap for  Vann-gården As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 341.000 336.000 773.000 375.000 52.000
Driftskostnader -208.000 -256.000 -421.000 -169.000 -69.000
Driftsresultat 133.000 79.000 353.000 207.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 133.000 79.000 353.000 207.000 -18.000
Skattekostnad -31.000 -19.000 -88.000 -51.000 0
Årsresultat 103.000 60.000 265.000 156.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 725.000 630.000 619.000 304.000 94.000
Sum eiendeler 725.000 630.000 619.000 304.000 94.000
Sum opptjent egenkapital 566.000 463.000 403.000 138.000 -18.000
Sum egenkapital 666.000 563.000 503.000 238.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 67.000 116.000 66.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 725.000 630.000 619.000 304.000 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 341.000 336.000 773.000 375.000 52.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 341.000 336.000 773.000 375.000 52.000
Varekostnad -159.000 -200.000 -319.000 -127.000 -37.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -56.000 -102.000 -42.000 -32.000
Driftskostnader -208.000 -256.000 -421.000 -169.000 -69.000
Driftsresultat 133.000 79.000 353.000 207.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 103.000 60.000 265.000 156.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 114.000 121.000 124.000 60.000 57.000
Kundefordringer 55.000 63.000 96.000 34.000 14.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 556.000 446.000 400.000 211.000 23.000
Sum omløpsmidler 725.000 630.000 619.000 304.000 94.000
Sum eiendeler 725.000 630.000 619.000 304.000 94.000
Sum opptjent egenkapital 566.000 463.000 403.000 138.000 -18.000
Sum egenkapital 666.000 563.000 503.000 238.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 2.000 6.000 10.000 12.000
Betalbar skatt 31.000 19.000 88.000 51.000 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 46.000 22.000 5.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 67.000 116.000 66.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 725.000 630.000 619.000 304.000 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 666.000 563.000 503.000 238.000 82.000
Likviditetsgrad 1 12.3 9.4 5.3 4.6 7.8
Likviditetsgrad 2 10.4 7.6 4.3 3.7 3.1
Soliditet 91.9 89.4 81.3 78.3 87.2
Resultatgrad 3 23.5 45.7 55.2 -34.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 18.3 12.5 5 68.1 -19.1
Signatur
01.07.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex