Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varangerbotn Servicenter AS
Juridisk navn:  Varangerbotn Servicenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78958180
Fax: 78958191
9840 Varangerbotn 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 876536242
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.7%
Resultat  
  
-175.28%
Egenkapital  
  
-32.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.719.000 11.469.000 25.297.000 23.941.000 24.157.000
Resultat: -332.000 441.000 358.000 125.000 -75.000
Egenkapital: 865.000 1.276.000 1.092.000 826.000 750.000
Regnskap for  Varangerbotn Servicenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.719.000 11.469.000 25.297.000 23.941.000 24.157.000
Driftskostnader -8.051.000 -11.022.000 -24.910.000 -23.720.000 -24.194.000
Driftsresultat -333.000 447.000 387.000 221.000 -36.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 4.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -31.000 -100.000 -48.000
Finans 0 -6.000 -28.000 -96.000 -39.000
Resultat før skatt -332.000 441.000 358.000 125.000 -75.000
Skattekostnad 71.000 -107.000 -92.000 -49.000 20.000
Årsresultat -261.000 334.000 267.000 76.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 161.000 42.000 68.000 802.000 908.000
Sum omløpsmidler 1.582.000 2.104.000 2.411.000 1.887.000 1.759.000
Sum eiendeler 1.743.000 2.146.000 2.479.000 2.689.000 2.667.000
Sum opptjent egenkapital 765.000 1.176.000 992.000 726.000 650.000
Sum egenkapital 865.000 1.276.000 1.092.000 826.000 750.000
Sum langsiktig gjeld 0 28.000 98.000 949.000 702.000
Sum kortsiktig gjeld 878.000 842.000 1.289.000 914.000 1.216.000
Sum gjeld og egenkapital 1.743.000 2.146.000 2.479.000 2.689.000 2.668.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.287.000 11.208.000 25.015.000 23.675.000 23.777.000
Andre inntekter 432.000 262.000 282.000 266.000 380.000
Driftsinntekter 7.719.000 11.469.000 25.297.000 23.941.000 24.157.000
Varekostnad -3.704.000 -7.338.000 -20.728.000 -19.532.000 -19.890.000
Lønninger -2.713.000 -2.751.000 -2.749.000 -2.511.000 -2.726.000
Avskrivning -27.000 -36.000 -93.000 -85.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.607.000 -897.000 -1.340.000 -1.592.000 -1.449.000
Driftskostnader -8.051.000 -11.022.000 -24.910.000 -23.720.000 -24.194.000
Driftsresultat -333.000 447.000 387.000 221.000 -36.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000 4.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -31.000 -100.000 -48.000
Finans 0 -6.000 -28.000 -96.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0 0 -150.000
Årsresultat -261.000 334.000 267.000 76.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 130.000 10.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 32.000 68.000 802.000 782.000
Sum varige driftsmidler 31.000 32.000 68.000 802.000 782.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 126.000
Sum anleggsmidler 161.000 42.000 68.000 802.000 908.000
Varebeholdning 359.000 385.000 996.000 845.000 832.000
Kundefordringer 178.000 163.000 18.000 55.000 143.000
Andre fordringer 79.000 441.000 305.000 27.000 167.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 966.000 1.115.000 1.092.000 960.000 618.000
Sum omløpsmidler 1.582.000 2.104.000 2.411.000 1.887.000 1.759.000
Sum eiendeler 1.743.000 2.146.000 2.479.000 2.689.000 2.667.000
Sum opptjent egenkapital 765.000 1.176.000 992.000 726.000 650.000
Sum egenkapital 865.000 1.276.000 1.092.000 826.000 750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 33.000 37.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 28.000 98.000 949.000 702.000
Leverandørgjeld 299.000 322.000 662.000 375.000 560.000
Betalbar skatt 49.000 119.000 123.000 54.000 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000 167.000 268.000 227.000 65.000
Utbytte -150.000 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 244.000 234.000 236.000 258.000 441.000
Sum kortsiktig gjeld 878.000 842.000 1.289.000 914.000 1.216.000
Sum gjeld og egenkapital 1.743.000 2.146.000 2.479.000 2.689.000 2.668.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 704.000 1.262.000 1.122.000 973.000 543.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2 1.9 2.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 2 1.1 1.2 0.8
Soliditet 49.6 59.5 44.1 30.7 28.1
Resultatgrad -4.3 3.9 1.5 0.9 -0.1
Rentedekningsgrad 63.9 12.5 2.3 -0.6
Gjeldsgrad 1 0.7 1.3 2.3 2.6
Total kapitalrentabilitet 20.9 15.7 8.4 -1.0
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex