Varangerkroa Leif-Gunnar Opdahl
Juridisk navn:  Varangerkroa Leif-Gunnar Opdahl
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78958554
Postboks 14 Varangerbotn Fax: 78959245
9820 Varangerbotn 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 980073084
Aksjekapital: 364 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/8/1998 1
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Si - Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 2.243.000
Resultat: 397.000
Egenkapital: 364.000
Regnskap for  Varangerkroa Leif-Gunnar Opdahl
Resultat 2002
Driftsinntekter 2.243.000
Driftskostnader -1.757.000
Driftsresultat 486.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -90.000
Finans -89.000
Resultat før skatt 397.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.056.000
Sum omløpsmidler 196.000
Sum eiendeler 1.252.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 364.000
Sum langsiktig gjeld 663.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000
Sum gjeld og egenkapital 1.251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.243.000
Varekostnad -884.000
Lønninger -486.000
Avskrivning -92.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -295.000
Driftskostnader -1.757.000
Driftsresultat 486.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -90.000
Finans -89.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.056.000
Varebeholdning 67.000
Kundefordringer 14.000
Andre fordringer 20.000
Sum investeringer
Kasse, bank 94.000
Sum omløpsmidler 196.000
Sum eiendeler 1.252.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 364.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 663.000
Leverandørgjeld 56.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000
Sum gjeld og egenkapital 1.251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 29.1
Resultatgrad 21.7
Rentedekningsgrad 5.4
Gjeldsgrad 2.4
Total kapitalrentabilitet 38.9
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex