Vardobaiki As
Juridisk navn:  Vardobaiki As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76985020
Skånlandsveien 78 Skånlandsveien 78 Fax: 76985021
9440 Evenskjer 9440 Evenskjer
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 985425329
Aksjekapital: 310.750 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 11/18/2002
Foretakstype: SA
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.89%
Resultat  
  
157.7%
Egenkapital  
  
45.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.913.000 14.481.000 14.948.000 11.236.000 10.883.000
Resultat: 2.309.000 896.000 1.879.000 870.000 439.000
Egenkapital: 7.321.000 5.036.000 4.163.000 2.284.000 1.413.000
Regnskap for  Vardobaiki As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.913.000 14.481.000 14.948.000 11.236.000 10.883.000
Driftskostnader -13.054.000 -13.179.000 -13.043.000 -10.367.000 -10.444.000
Driftsresultat 2.860.000 1.302.000 1.905.000 869.000 439.000
Finansinntekter 8.000 5.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -558.000 -411.000 -28.000 -1.000 -1.000
Finans -550.000 -406.000 -26.000 1.000 0
Resultat før skatt 2.309.000 896.000 1.879.000 870.000 439.000
Skattekostnad -24.000 -23.000 0 0 0
Årsresultat 2.286.000 873.000 1.879.000 870.000 439.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.200.000 11.812.000 6.371.000 444.000 447.000
Sum omløpsmidler 6.734.000 14.373.000 4.096.000 4.078.000 2.600.000
Sum eiendeler 34.934.000 26.185.000 10.467.000 4.522.000 3.047.000
Sum opptjent egenkapital 7.011.000 4.725.000 3.852.000 1.973.000 1.103.000
Sum egenkapital 7.321.000 5.036.000 4.163.000 2.284.000 1.413.000
Sum langsiktig gjeld 23.235.000 19.123.000 4.716.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.379.000 2.026.000 1.590.000 2.238.000 1.634.000
Sum gjeld og egenkapital 34.936.000 26.185.000 10.469.000 4.522.000 3.048.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 906.000 643.000 609.000 982.000 845.000
Andre inntekter 15.006.000 13.838.000 14.339.000 10.253.000 10.037.000
Driftsinntekter 15.913.000 14.481.000 14.948.000 11.236.000 10.883.000
Varekostnad -110.000 -49.000 -72.000 -68.000 -50.000
Lønninger -8.675.000 -8.131.000 -7.294.000 -6.743.000 -7.154.000
Avskrivning -349.000 -259.000 -92.000 -53.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.920.000 -4.740.000 -5.585.000 -3.503.000 -3.171.000
Driftskostnader -13.054.000 -13.179.000 -13.043.000 -10.367.000 -10.444.000
Driftsresultat 2.860.000 1.302.000 1.905.000 869.000 439.000
Finansinntekter 8.000 5.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -558.000 -411.000 -28.000 -1.000 -1.000
Finans -550.000 -406.000 -26.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.286.000 873.000 1.879.000 870.000 439.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.040.000 7.470.000 4.463.000 172.000 179.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.161.000 4.342.000 1.909.000 272.000 268.000
Sum varige driftsmidler 28.200.000 11.812.000 6.371.000 444.000 447.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.200.000 11.812.000 6.371.000 444.000 447.000
Varebeholdning 10.000 0 0 0 0
Kundefordringer 155.000 785.000 148.000 329.000 1.178.000
Andre fordringer 1.124.000 1.427.000 1.805.000 567.000 232.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.446.000 12.160.000 2.143.000 3.182.000 1.190.000
Sum omløpsmidler 6.734.000 14.373.000 4.096.000 4.078.000 2.600.000
Sum eiendeler 34.934.000 26.185.000 10.467.000 4.522.000 3.047.000
Sum opptjent egenkapital 7.011.000 4.725.000 3.852.000 1.973.000 1.103.000
Sum egenkapital 7.321.000 5.036.000 4.163.000 2.284.000 1.413.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.235.000 19.123.000 4.716.000 0 0
Leverandørgjeld 3.720.000 670.000 376.000 253.000 241.000
Betalbar skatt 19.000 17.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -317.000 411.000 408.000 398.000 424.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 956.000 928.000 805.000 1.587.000 969.000
Sum kortsiktig gjeld 4.379.000 2.026.000 1.590.000 2.238.000 1.634.000
Sum gjeld og egenkapital 34.936.000 26.185.000 10.469.000 4.522.000 3.048.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.355.000 12.347.000 2.506.000 1.840.000 966.000
Likviditetsgrad 1 1.5 7.1 2.6 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 7.1 2.6 1.8 1.6
Soliditet 2 19.2 39.8 50.5 46.4
Resultatgrad 1 9 12.7 7.7 4.0
Rentedekningsgrad 5.1 3.2 6 8 440.0
Gjeldsgrad 3.8 4.2 1.5 1 1.2
Total kapitalrentabilitet 8.2 5 18.2 19.3 14.4
Signatur
08.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex