Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varebiltransport.no
Juridisk navn:  Varebiltransport.no
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93895936
Gransbråten 42 Gransbråten 42 Fax:
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Oppland Gran
Org.nr: 991853936
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/24/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
540.91%
Resultat  
  
262.69%
Egenkapital  
  
364.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2008 2007
Omsetning: 846.000 132.000
Resultat: 243.000 67.000
Egenkapital: 223.000 48.000
Regnskap for  Varebiltransport.no
Resultat 2008 2007
Driftsinntekter 846.000 132.000
Driftskostnader -602.000 -66.000
Driftsresultat 245.000 66.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 243.000 67.000
Skattekostnad -69.000 -19.000
Årsresultat 175.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 296.000 301.000
Sum omløpsmidler 179.000 108.000
Sum eiendeler 475.000 409.000
Sum opptjent egenkapital 223.000 48.000
Sum egenkapital 223.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 321.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 476.000 408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 846.000 132.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 846.000 132.000
Varekostnad -139.000 0
Lønninger -202.000 0
Avskrivning -63.000 -21.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -198.000 -45.000
Driftskostnader -602.000 -66.000
Driftsresultat 245.000 66.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 175.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 226.000 289.000
Sum varige driftsmidler 226.000 289.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 12.000
Sum anleggsmidler 296.000 301.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 91.000 80.000
Andre fordringer 88.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 29.000
Sum omløpsmidler 179.000 108.000
Sum eiendeler 475.000 409.000
Sum opptjent egenkapital 223.000 48.000
Sum egenkapital 223.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 321.000
Leverandørgjeld 45.000 0
Betalbar skatt 72.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 25.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 476.000 408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -66.000 69.000
Likviditetsgrad 1 0.7 2.8
Likviditetsgrad 2 0.8 2.8
Soliditet 46.8 11.8
Resultatgrad 29.0 50.0
Rentedekningsgrad 123.0
Gjeldsgrad 1.1 7.5
Total kapitalrentabilitet 51.7 16.2
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex