Varhaug Barnehage Sa
Juridisk navn:  Varhaug Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56301701
Industrivegen 50 Industrivegen 50 Fax: 56309443
5210 Os 5210 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 851033602
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/3/1989 1
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Pbl Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.59%
Resultat  
  
160.55%
Egenkapital  
  
8.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.178.000 9.040.000 8.431.000 8.034.000 7.906.000
Resultat: 198.000 -327.000 352.000 5.000 31.000
Egenkapital: 2.653.000 2.454.000 2.781.000 2.428.000 2.371.000
Regnskap for  Varhaug Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.178.000 9.040.000 8.431.000 8.034.000 7.906.000
Driftskostnader -10.118.000 -9.299.000 -8.058.000 -8.005.000 -7.839.000
Driftsresultat 60.000 -259.000 372.000 29.000 68.000
Finansinntekter 146.000 4.000 10.000 16.000 8.000
Finanskostnader -7.000 -73.000 -31.000 -41.000 -46.000
Finans 139.000 -69.000 -21.000 -25.000 -38.000
Resultat før skatt 198.000 -327.000 352.000 5.000 31.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 198.000 -327.000 352.000 5.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.843.000 2.187.000 2.439.000 2.451.000 2.604.000
Sum omløpsmidler 2.388.000 2.221.000 2.130.000 2.018.000 1.813.000
Sum eiendeler 4.231.000 4.408.000 4.569.000 4.469.000 4.417.000
Sum opptjent egenkapital 2.598.000 2.400.000 2.727.000 2.375.000 2.371.000
Sum egenkapital 2.653.000 2.454.000 2.781.000 2.428.000 2.371.000
Sum langsiktig gjeld 196.000 388.000 569.000 742.000 907.000
Sum kortsiktig gjeld 1.382.000 1.565.000 1.218.000 1.299.000 1.140.000
Sum gjeld og egenkapital 4.231.000 4.407.000 4.568.000 4.469.000 4.418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.889.000 1.824.000 1.652.000 1.633.000 1.700.000
Andre inntekter 8.288.000 7.217.000 6.778.000 6.402.000 6.206.000
Driftsinntekter 10.178.000 9.040.000 8.431.000 8.034.000 7.906.000
Varekostnad -216.000 -217.000 -211.000 -220.000 -279.000
Lønninger -8.476.000 -7.509.000 -6.599.000 -6.421.000 -6.393.000
Avskrivning -343.000 -368.000 -345.000 -331.000 -299.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.083.000 -1.205.000 -903.000 -1.033.000 -868.000
Driftskostnader -10.118.000 -9.299.000 -8.058.000 -8.005.000 -7.839.000
Driftsresultat 60.000 -259.000 372.000 29.000 68.000
Finansinntekter 146.000 4.000 10.000 16.000 8.000
Finanskostnader -7.000 -73.000 -31.000 -41.000 -46.000
Finans 139.000 -69.000 -21.000 -25.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 198.000 -327.000 352.000 5.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 26.000 48.000 70.000 0
Fast eiendom 914.000 1.011.000 1.108.000 1.205.000 2.193.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 925.000 1.150.000 1.283.000 1.177.000 411.000
Sum varige driftsmidler 1.839.000 2.161.000 2.391.000 2.382.000 2.604.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.843.000 2.187.000 2.439.000 2.451.000 2.604.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 10.000 10.000 14.000 15.000
Andre fordringer 457.000 337.000 286.000 292.000 103.000
Sum investeringer 1.094.000 950.000 679.000 670.000 655.000
Kasse, bank 824.000 924.000 1.155.000 1.042.000 1.040.000
Sum omløpsmidler 2.388.000 2.221.000 2.130.000 2.018.000 1.813.000
Sum eiendeler 4.231.000 4.408.000 4.569.000 4.469.000 4.417.000
Sum opptjent egenkapital 2.598.000 2.400.000 2.727.000 2.375.000 2.371.000
Sum egenkapital 2.653.000 2.454.000 2.781.000 2.428.000 2.371.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 196.000 388.000 569.000 742.000 907.000
Leverandørgjeld 38.000 282.000 110.000 243.000 61.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 547.000 529.000 440.000 422.000 359.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 798.000 755.000 668.000 634.000 720.000
Sum kortsiktig gjeld 1.382.000 1.565.000 1.218.000 1.299.000 1.140.000
Sum gjeld og egenkapital 4.231.000 4.407.000 4.568.000 4.469.000 4.418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.006.000 656.000 912.000 719.000 673.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.7 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.7 1.6 1.6
Soliditet 62.7 55.7 60.9 54.3 53.7
Resultatgrad 0.6 -2.9 4.4 0.4 0.9
Rentedekningsgrad 8.6 -3.5 1 0.7 1.7
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.6 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 4.9 -5.8 8.4 1 1.7
Signatur
26.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex