Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varmepumpe Spesialisten As
Juridisk navn:  Varmepumpe Spesialisten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tyinvegen 3170 Tyinvegen 3170 Fax:
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 919376252
Aksjekapital: 75.000 NOK
Etableringsdato: 7/20/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
408.09%
Resultat  
  
70.37%
Egenkapital  
  
81.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 879.000 173.000
Resultat: 92.000 54.000
Egenkapital: 202.000 111.000
Regnskap for  Varmepumpe Spesialisten As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 879.000 173.000
Driftskostnader -786.000 -118.000
Driftsresultat 92.000 54.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 92.000 54.000
Skattekostnad 0 -13.000
Årsresultat 92.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 44.000
Sum omløpsmidler 190.000 26.000
Sum eiendeler 225.000 70.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 41.000
Sum egenkapital 202.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 -41.000
Sum gjeld og egenkapital 224.000 69.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 879.000 173.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 879.000 173.000
Varekostnad -689.000 -104.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -9.000 -3.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -11.000
Driftskostnader -786.000 -118.000
Driftsresultat 92.000 54.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 92.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 35.000 44.000
Sum varige driftsmidler 35.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 44.000
Varebeholdning 70.000 0
Kundefordringer 64.000 82.000
Andre fordringer -75.000 -75.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 130.000 19.000
Sum omløpsmidler 190.000 26.000
Sum eiendeler 225.000 70.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 41.000
Sum egenkapital 202.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 55.000 3.000
Betalbar skatt 3.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 19.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld -75.000 -75.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 -41.000
Sum gjeld og egenkapital 224.000 69.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 168.000 67.000
Likviditetsgrad 1 8.6 -0.6
Likviditetsgrad 2 5.5 -0.6
Soliditet 90.2 158.6
Resultatgrad 10.5 31.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 -0.4
Total kapitalrentabilitet 41.1 77.1
Signatur
21.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex