Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varmepumper As
Juridisk navn:  Varmepumper As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55398979
Eidsvågveien 150 Fax:
5105 Eidsvåg I Åsane 5105 Eidsvåg I Åsane
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 999081053
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
657.5%
Egenkapital  
  
69.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 166.000 715.000 691.000 317.000
Resultat: 223.000 -40.000 -37.000 -392.000 21.000
Egenkapital: -97.000 -320.000 -283.000 -243.000 149.000
Regnskap for  Varmepumper As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 166.000 715.000 691.000 317.000
Driftskostnader 223.000 -206.000 -752.000 -1.085.000 -296.000
Driftsresultat 223.000 -40.000 -37.000 -394.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 223.000 -40.000 -37.000 -392.000 21.000
Skattekostnad 0 4.000 -3.000 0 0
Årsresultat 223.000 -37.000 -40.000 -392.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 8.000
Sum omløpsmidler 354.000 445.000 356.000 252.000 224.000
Sum eiendeler 354.000 445.000 356.000 252.000 232.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 -460.000 -423.000 -383.000 10.000
Sum egenkapital -97.000 -320.000 -283.000 -243.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 452.000 765.000 639.000 495.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 354.000 444.000 355.000 251.000 232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 166.000 715.000 691.000 317.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 166.000 715.000 691.000 317.000
Varekostnad 0 -130.000 -254.000 -393.000 -138.000
Lønninger 300.000 69.000 -300.000 -475.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -145.000 -198.000 -217.000 -158.000
Driftskostnader 223.000 -206.000 -752.000 -1.085.000 -296.000
Driftsresultat 223.000 -40.000 -37.000 -394.000 21.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 223.000 -37.000 -40.000 -392.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 8.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 5.000 8.000 9.000 8.000
Andre fordringer 352.000 434.000 347.000 218.000 210.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 6.000 0 25.000 6.000
Sum omløpsmidler 354.000 445.000 356.000 252.000 224.000
Sum eiendeler 354.000 445.000 356.000 252.000 232.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 -460.000 -423.000 -383.000 10.000
Sum egenkapital -97.000 -320.000 -283.000 -243.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 0 7.000 152.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 70.000 123.000 122.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 437.000 695.000 508.000 221.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 452.000 765.000 639.000 495.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 354.000 444.000 355.000 251.000 232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -98.000 -320.000 -283.000 -243.000 141.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.6 0.5 2.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.6 0.6 2.7
Soliditet -27.3 -71.9 -79.5 -96.4 64.2
Resultatgrad -24.1 -5.2 -57.0 6.6
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad -4.7 -2.4 -2.3 -2.0 0.6
Total kapitalrentabilitet 62.8 -10.4 -156.0 9.1
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex