Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varmepumper Innlandet As
Juridisk navn:  Varmepumper Innlandet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tromsnesvegen 43 Tromsnesvegen 43 Fax:
2634 Fåvang 2634 Fåvang
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringebu
Org.nr: 920565611
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/8/2018 8
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Cardinal Consult As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.609.000
Resultat: -142.000
Egenkapital: -120.000
Regnskap for  Varmepumper Innlandet As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.609.000
Driftskostnader -1.745.000
Driftsresultat -136.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000
Finans -5.000
Resultat før skatt -142.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.000
Sum omløpsmidler 497.000
Sum eiendeler 599.000
Sum opptjent egenkapital -142.000
Sum egenkapital -120.000
Sum langsiktig gjeld 83.000
Sum kortsiktig gjeld 636.000
Sum gjeld og egenkapital 599.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.608.000
Andre inntekter 1.000
Driftsinntekter 1.609.000
Varekostnad -963.000
Lønninger -401.000
Avskrivning -40.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -341.000
Driftskostnader -1.745.000
Driftsresultat -136.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000
Finans -5.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 89.000
Sum varige driftsmidler 89.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000
Sum anleggsmidler 102.000
Varebeholdning 106.000
Kundefordringer 304.000
Andre fordringer 65.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 21.000
Sum omløpsmidler 497.000
Sum eiendeler 599.000
Sum opptjent egenkapital -142.000
Sum egenkapital -120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 83.000
Leverandørgjeld 424.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 172.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000
Sum kortsiktig gjeld 636.000
Sum gjeld og egenkapital 599.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -139.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet
Resultatgrad -8.5
Rentedekningsgrad -27.2
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -22.7
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex