Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varslerinstituttet AS
Juridisk navn:  Varslerinstituttet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47999900
C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 C/O Tore Bergfjord Hoslejordet 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 993645265
Aksjekapital: 442.532 NOK
Etableringsdato: 1/2/2009 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
60%
Resultat  
  
18.18%
Egenkapital  
  
5.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 96.000 60.000 831.000 27.000 89.000
Resultat: 65.000 55.000 902.000 -12.000 -32.000
Egenkapital: 1.293.000 1.228.000 906.000 4.000 16.000
Regnskap for  Varslerinstituttet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 96.000 60.000 831.000 27.000 89.000
Driftskostnader -34.000 -6.000 -19.000 -39.000 -121.000
Driftsresultat 62.000 54.000 812.000 -12.000 -32.000
Finansinntekter 3.000 2.000 90.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 90.000 0 0
Resultat før skatt 65.000 55.000 902.000 -12.000 -32.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 55.000 902.000 -12.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.306.000 1.772.000 915.000 9.000 36.000
Sum eiendeler 1.336.000 1.802.000 915.000 9.000 36.000
Sum opptjent egenkapital -1.049.000 -1.114.000 -1.536.000 -2.438.000 -2.426.000
Sum egenkapital 1.293.000 1.228.000 906.000 4.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 573.000 10.000 6.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 1.336.000 1.801.000 916.000 10.000 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.000 60.000 231.000 27.000 89.000
Andre inntekter 0 0 600.000 0 0
Driftsinntekter 96.000 60.000 831.000 27.000 89.000
Varekostnad 0 0 0 0 -8.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -6.000 -19.000 -39.000 -113.000
Driftskostnader -34.000 -6.000 -19.000 -39.000 -121.000
Driftsresultat 62.000 54.000 812.000 -12.000 -32.000
Finansinntekter 3.000 2.000 90.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 90.000 0 0
Konsernbidrag 0 367.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 55.000 902.000 -12.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 30.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 75.000 0 0 0
Andre fordringer 423.000 1.042.000 690.000 0 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 833.000 654.000 225.000 9.000 14.000
Sum omløpsmidler 1.306.000 1.772.000 915.000 9.000 36.000
Sum eiendeler 1.336.000 1.802.000 915.000 9.000 36.000
Sum opptjent egenkapital -1.049.000 -1.114.000 -1.536.000 -2.438.000 -2.426.000
Sum egenkapital 1.293.000 1.228.000 906.000 4.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 15.000 10.000 0 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 558.000 0 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 573.000 10.000 6.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 1.336.000 1.801.000 916.000 10.000 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.263.000 1.199.000 905.000 3.000 16.000
Likviditetsgrad 1 30.4 3.1 91.5 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 30.4 3.1 91.5 1.6 1.9
Soliditet 96.8 68.2 98.9 40.0 44.4
Resultatgrad 64.6 9 97.7 -44.4 -36.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.5 0 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 4.9 3.1 98.5 -120.0 -88.9
Signatur
09.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex