Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vartdal Fiskeoppdrett AS
Juridisk navn:  Vartdal Fiskeoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70049540
Myrane 12 Vartdalsstranda 843 Fax: 70049560
6170 Vartdal 6170 Vartdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 929419006
Aksjekapital: 912.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/3/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.96%
Resultat  
  
13.53%
Egenkapital  
  
2.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.651.000 34.119.000 17.131.000 13.864.000 14.607.000
Resultat: 302.000 266.000 452.000 735.000 937.000
Egenkapital: 24.744.000 24.181.000 27.164.000 13.503.000 12.630.000
Regnskap for  Vartdal Fiskeoppdrett AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.651.000 34.119.000 17.131.000 13.864.000 14.607.000
Driftskostnader -26.510.000 -33.129.000 -15.966.000 -12.871.000 -13.436.000
Driftsresultat 1.141.000 990.000 1.165.000 993.000 1.171.000
Finansinntekter 7.000 9.000 13.000 14.000 16.000
Finanskostnader -846.000 -734.000 -726.000 -272.000 -250.000
Finans -839.000 -725.000 -713.000 -258.000 -234.000
Resultat før skatt 302.000 266.000 452.000 735.000 937.000
Skattekostnad 262.000 264.000 234.000 138.000 -253.000
Årsresultat 564.000 530.000 686.000 873.000 684.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.315.000 56.077.000 41.263.000 24.138.000 8.579.000
Sum omløpsmidler 81.119.000 67.781.000 43.412.000 33.058.000 27.217.000
Sum eiendeler 147.434.000 123.858.000 84.675.000 57.196.000 35.796.000
Sum opptjent egenkapital 4.718.000 4.155.000 7.138.000 6.452.000 5.579.000
Sum egenkapital 24.744.000 24.181.000 27.164.000 13.503.000 12.630.000
Sum langsiktig gjeld 116.136.000 81.677.000 49.832.000 7.865.000 5.584.000
Sum kortsiktig gjeld 6.553.000 18.000.000 7.679.000 35.829.000 17.582.000
Sum gjeld og egenkapital 147.433.000 123.858.000 84.675.000 57.197.000 35.796.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.647.000 34.114.000 17.128.000 13.855.000 14.605.000
Andre inntekter 4.000 5.000 3.000 8.000 2.000
Driftsinntekter 27.651.000 34.119.000 17.131.000 13.864.000 14.607.000
Varekostnad -15.049.000 -12.308.000 -14.301.000 -6.606.000 -6.515.000
Lønninger -4.464.000 -3.967.000 -3.619.000 -3.073.000 -3.077.000
Avskrivning -4.948.000 -3.970.000 -1.047.000 -753.000 -648.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.375.000 -6.155.000 -5.062.000 -4.451.000 -4.133.000
Driftskostnader -26.510.000 -33.129.000 -15.966.000 -12.871.000 -13.436.000
Driftsresultat 1.141.000 990.000 1.165.000 993.000 1.171.000
Finansinntekter 7.000 9.000 13.000 14.000 16.000
Finanskostnader -846.000 -734.000 -726.000 -272.000 -250.000
Finans -839.000 -725.000 -713.000 -258.000 -234.000
Konsernbidrag 0 -3.513.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 564.000 530.000 686.000 873.000 684.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 27.619.000 26.422.000 24.360.000 15.142.000 2.865.000
Driftsløsøre 1.132.000 887.000 1.026.000 1.229.000 1.231.000
Sum varige driftsmidler 60.326.000 50.820.000 38.618.000 21.931.000 6.245.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.989.000 5.257.000 2.645.000 2.208.000 2.334.000
Sum anleggsmidler 66.315.000 56.077.000 41.263.000 24.138.000 8.579.000
Varebeholdning 23.726.000 18.478.000 24.899.000 16.709.000 14.688.000
Kundefordringer 12.028.000 47.325.000 0 13.307.000 4.455.000
Andre fordringer 807.000 648.000 548.000 2.472.000 2.405.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.558.000 1.330.000 665.000 570.000 669.000
Sum omløpsmidler 81.119.000 67.781.000 43.412.000 33.058.000 27.217.000
Sum eiendeler 147.434.000 123.858.000 84.675.000 57.196.000 35.796.000
Sum opptjent egenkapital 4.718.000 4.155.000 7.138.000 6.452.000 5.579.000
Sum egenkapital 24.744.000 24.181.000 27.164.000 13.503.000 12.630.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.313.000 7.575.000 8.327.000 4.236.000 4.373.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 116.136.000 81.677.000 49.832.000 7.865.000 5.584.000
Leverandørgjeld 2.837.000 5.753.000 5.624.000 33.117.000 14.036.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.065.000 7.132.000 1.473.000 2.256.000 3.153.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 651.000 5.116.000 582.000 456.000 392.000
Sum kortsiktig gjeld 6.553.000 18.000.000 7.679.000 35.829.000 17.582.000
Sum gjeld og egenkapital 147.433.000 123.858.000 84.675.000 57.197.000 35.796.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.566.000 49.781.000 35.733.000 -2.771.000 9.635.000
Likviditetsgrad 1 12. 3.8 5.7 0.9 1.5
Likviditetsgrad 2 8.8 2.7 2.4 0.5 0.8
Soliditet 16.8 19.5 32.1 23.6 35.3
Resultatgrad 4.1 2.9 6.8 7.2 8.0
Rentedekningsgrad 1.3 1.3 1.6 3.7 4.7
Gjeldsgrad 5 4.1 2.1 3.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.8 1.4 1.8 3.3
Signatur
20.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex