Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vartdal Fiskeoppdrett AS
Juridisk navn:  Vartdal Fiskeoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70049540
Myrane 12 Vartdalsstranda 843 Fax: 70049560
6170 Vartdal 6170 Vartdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 929419006
Aksjekapital: 912.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/3/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.27%
Resultat  
  
959.93%
Egenkapital  
  
68.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.045.000 27.651.000 34.119.000 17.131.000 13.864.000
Resultat: 3.201.000 302.000 266.000 452.000 735.000
Egenkapital: 41.639.000 24.744.000 24.181.000 27.164.000 13.503.000
Regnskap for  Vartdal Fiskeoppdrett AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.045.000 27.651.000 34.119.000 17.131.000 13.864.000
Driftskostnader -26.446.000 -26.510.000 -33.129.000 -15.966.000 -12.871.000
Driftsresultat 4.598.000 1.141.000 990.000 1.165.000 993.000
Finansinntekter 7.000 7.000 9.000 13.000 14.000
Finanskostnader -1.405.000 -846.000 -734.000 -726.000 -272.000
Finans -1.398.000 -839.000 -725.000 -713.000 -258.000
Resultat før skatt 3.201.000 302.000 266.000 452.000 735.000
Skattekostnad -705.000 262.000 264.000 234.000 138.000
Årsresultat 2.496.000 564.000 530.000 686.000 873.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.370.000 66.315.000 56.077.000 41.263.000 24.138.000
Sum omløpsmidler 89.491.000 81.119.000 67.781.000 43.412.000 33.058.000
Sum eiendeler 155.861.000 147.434.000 123.858.000 84.675.000 57.196.000
Sum opptjent egenkapital 7.214.000 4.718.000 4.155.000 7.138.000 6.452.000
Sum egenkapital 41.639.000 24.744.000 24.181.000 27.164.000 13.503.000
Sum langsiktig gjeld 105.580.000 116.136.000 81.677.000 49.832.000 7.865.000
Sum kortsiktig gjeld 8.643.000 6.553.000 18.000.000 7.679.000 35.829.000
Sum gjeld og egenkapital 155.862.000 147.433.000 123.858.000 84.675.000 57.197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.851.000 27.647.000 34.114.000 17.128.000 13.855.000
Andre inntekter 193.000 4.000 5.000 3.000 8.000
Driftsinntekter 31.045.000 27.651.000 34.119.000 17.131.000 13.864.000
Varekostnad -16.244.000 -15.049.000 -12.308.000 -14.301.000 -6.606.000
Lønninger -4.710.000 -4.464.000 -3.967.000 -3.619.000 -3.073.000
Avskrivning -5.676.000 -4.948.000 -3.970.000 -1.047.000 -753.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.676.000 -7.375.000 -6.155.000 -5.062.000 -4.451.000
Driftskostnader -26.446.000 -26.510.000 -33.129.000 -15.966.000 -12.871.000
Driftsresultat 4.598.000 1.141.000 990.000 1.165.000 993.000
Finansinntekter 7.000 7.000 9.000 13.000 14.000
Finanskostnader -1.405.000 -846.000 -734.000 -726.000 -272.000
Finans -1.398.000 -839.000 -725.000 -713.000 -258.000
Konsernbidrag 0 0 -3.513.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.496.000 564.000 530.000 686.000 873.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 27.571.000 27.619.000 26.422.000 24.360.000 15.142.000
Driftsløsøre 1.058.000 1.132.000 887.000 1.026.000 1.229.000
Sum varige driftsmidler 60.606.000 60.326.000 50.820.000 38.618.000 21.931.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.764.000 5.989.000 5.257.000 2.645.000 2.208.000
Sum anleggsmidler 66.370.000 66.315.000 56.077.000 41.263.000 24.138.000
Varebeholdning 31.830.000 23.726.000 18.478.000 24.899.000 16.709.000
Kundefordringer 38.590.000 12.028.000 47.325.000 0 13.307.000
Andre fordringer 54.000 807.000 648.000 548.000 2.472.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 558.000 44.558.000 1.330.000 665.000 570.000
Sum omløpsmidler 89.491.000 81.119.000 67.781.000 43.412.000 33.058.000
Sum eiendeler 155.861.000 147.434.000 123.858.000 84.675.000 57.196.000
Sum opptjent egenkapital 7.214.000 4.718.000 4.155.000 7.138.000 6.452.000
Sum egenkapital 41.639.000 24.744.000 24.181.000 27.164.000 13.503.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.080.000 7.313.000 7.575.000 8.327.000 4.236.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 105.580.000 116.136.000 81.677.000 49.832.000 7.865.000
Leverandørgjeld 5.171.000 2.837.000 5.753.000 5.624.000 33.117.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.904.000 3.065.000 7.132.000 1.473.000 2.256.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 568.000 651.000 5.116.000 582.000 456.000
Sum kortsiktig gjeld 8.643.000 6.553.000 18.000.000 7.679.000 35.829.000
Sum gjeld og egenkapital 155.862.000 147.433.000 123.858.000 84.675.000 57.197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 80.848.000 74.566.000 49.781.000 35.733.000 -2.771.000
Likviditetsgrad 1 10. 12. 3.8 5.7 0.9
Likviditetsgrad 2 6.7 8.8 2.7 2.4 0.5
Soliditet 26.7 16.8 19.5 32.1 23.6
Resultatgrad 14.8 4.1 2.9 6.8 7.2
Rentedekningsgrad 3.3 1.3 1.3 1.6 3.7
Gjeldsgrad 2.7 5 4.1 2.1 3.2
Total kapitalrentabilitet 3 0.8 0.8 1.4 1.8
Signatur
20.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex