Vartdal Invest AS
Juridisk navn:  Vartdal Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70049565
Vartdalsstranda 843 Vartdalsstranda 843 Fax: 70042322
6170 Vartdal 6170 Vartdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 979903405
Aksjekapital: 1.565.946 NOK
Etableringsdato: 5/16/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.54%
Resultat  
  
93.43%
Egenkapital  
  
5.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.698.000 1.656.000 1.656.000 1.903.000 1.658.000
Resultat: 19.622.000 10.144.000 13.989.000 17.840.000 4.018.000
Egenkapital: 30.392.000 28.891.000 30.748.000 28.548.000 26.789.000
Regnskap for  Vartdal Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.698.000 1.656.000 1.656.000 1.903.000 1.658.000
Driftskostnader -2.090.000 -1.809.000 -1.709.000 -742.000 -411.000
Driftsresultat -391.000 -153.000 -53.000 1.161.000 1.248.000
Finansinntekter 26.600.000 16.597.000 20.490.000 21.432.000 6.142.000
Finanskostnader -6.586.000 -6.300.000 -6.448.000 -4.754.000 -3.371.000
Finans 20.014.000 10.297.000 14.042.000 16.678.000 2.771.000
Resultat før skatt 19.622.000 10.144.000 13.989.000 17.840.000 4.018.000
Skattekostnad -122.000 0 211.000 -81.000 5.000
Årsresultat 19.501.000 10.144.000 14.200.000 17.759.000 4.023.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.888.000 99.498.000 100.814.000 98.356.000 89.146.000
Sum omløpsmidler 28.075.000 136.079.000 81.474.000 61.443.000 37.155.000
Sum eiendeler 138.963.000 235.577.000 182.288.000 159.799.000 126.301.000
Sum opptjent egenkapital 27.391.000 25.890.000 27.747.000 25.547.000 23.788.000
Sum egenkapital 30.392.000 28.891.000 30.748.000 28.548.000 26.789.000
Sum langsiktig gjeld 92.373.000 95.068.000 102.410.000 105.315.000 91.330.000
Sum kortsiktig gjeld 16.198.000 111.617.000 49.130.000 25.937.000 8.182.000
Sum gjeld og egenkapital 138.963.000 235.576.000 182.288.000 159.800.000 126.301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.698.000 0 0 0 1.658.000
Andre inntekter 0 1.656.000 1.656.000 1.903.000 0
Driftsinntekter 1.698.000 1.656.000 1.656.000 1.903.000 1.658.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -49.000 -49.000 -48.000 -46.000 -46.000
Avskrivning -1.398.000 -1.398.000 -1.352.000 -313.000 -193.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -643.000 -362.000 -309.000 -383.000 -172.000
Driftskostnader -2.090.000 -1.809.000 -1.709.000 -742.000 -411.000
Driftsresultat -391.000 -153.000 -53.000 1.161.000 1.248.000
Finansinntekter 26.600.000 16.597.000 20.490.000 21.432.000 6.142.000
Finanskostnader -6.586.000 -6.300.000 -6.448.000 -4.754.000 -3.371.000
Finans 20.014.000 10.297.000 14.042.000 16.678.000 2.771.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.501.000 10.144.000 14.200.000 17.759.000 4.023.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 26.894.000 27.833.000 29.544.000 28.631.000 19.421.000
Maskiner anlegg 0 396.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 26.894.000 28.229.000 29.544.000 28.631.000 19.421.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.993.000 71.269.000 71.269.000 69.725.000 69.725.000
Sum anleggsmidler 110.888.000 99.498.000 100.814.000 98.356.000 89.146.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 29.000 25.000 25.000 538.000 588.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000 1.000 1.494.000
Sum omløpsmidler 28.075.000 136.079.000 81.474.000 61.443.000 37.155.000
Sum eiendeler 138.963.000 235.577.000 182.288.000 159.799.000 126.301.000
Sum opptjent egenkapital 27.391.000 25.890.000 27.747.000 25.547.000 23.788.000
Sum egenkapital 30.392.000 28.891.000 30.748.000 28.548.000 26.789.000
Sum avsetninger til forpliktelser 122.000 0 0 211.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 15.590.000 110.710.000 48.509.000 24.157.000 0
Sum langsiktig gjeld 92.373.000 95.068.000 102.410.000 105.315.000 91.330.000
Leverandørgjeld 307.000 639.000 209.000 1.780.000 2.937.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 130.000
Skyldig offentlige avgifter 91.000 84.000 51.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 184.000 361.000 0 5.115.000
Sum kortsiktig gjeld 16.198.000 111.617.000 49.130.000 25.937.000 8.182.000
Sum gjeld og egenkapital 138.963.000 235.576.000 182.288.000 159.800.000 126.301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.877.000 24.462.000 32.344.000 35.506.000 28.973.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 1.7 2.4 4.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.2 1.7 2.4 4.6
Soliditet 21.9 12.3 16.9 17.9 21.2
Resultatgrad -9.2 -3.2 6 75.3
Rentedekningsgrad -0.1 0.2 2.2
Gjeldsgrad 3.6 7.2 4.9 4.6 3.7
Total kapitalrentabilitet 18.9 7 11.2 14.1 5.9
Signatur
08.10.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
08.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex