Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vaset Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Vaset Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61345150
Panoramavegen 901 Panoramavegen 901 Fax: 61345151
2960 Røn 2960 Røn
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 980103943
Aksjekapital: 1.860.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/8/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
114.96%
Resultat  
  
-126.91%
Egenkapital  
  
-2.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.073.000 8.873.000 19.680.000 3.374.000 1.955.000
Resultat: -391.000 1.453.000 637.000 644.000 222.000
Egenkapital: 13.265.000 13.571.000 12.625.000 12.124.000 11.816.000
Regnskap for  Vaset Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.073.000 8.873.000 19.680.000 3.374.000 1.955.000
Driftskostnader -19.187.000 -7.415.000 -19.073.000 -2.839.000 -1.913.000
Driftsresultat -114.000 1.457.000 608.000 535.000 41.000
Finansinntekter 16.000 49.000 64.000 111.000 183.000
Finanskostnader -294.000 -55.000 -36.000 -2.000 -2.000
Finans -278.000 -6.000 28.000 109.000 181.000
Resultat før skatt -391.000 1.453.000 637.000 644.000 222.000
Skattekostnad 86.000 -320.000 -136.000 -150.000 -51.000
Årsresultat -306.000 1.132.000 501.000 494.000 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 92.000 109.000 1.463.000 1.725.000
Sum omløpsmidler 27.637.000 21.783.000 26.244.000 12.223.000 11.204.000
Sum eiendeler 27.734.000 21.875.000 26.353.000 13.686.000 12.929.000
Sum opptjent egenkapital 11.405.000 11.711.000 10.765.000 10.264.000 9.956.000
Sum egenkapital 13.265.000 13.571.000 12.625.000 12.124.000 11.816.000
Sum langsiktig gjeld 10.324.000 4.306.000 6.296.000 258.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 4.144.000 3.998.000 7.433.000 1.304.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 27.733.000 21.875.000 26.354.000 13.686.000 12.928.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.073.000 8.873.000 19.680.000 11.000 18.000
Andre inntekter 0 0 0 3.363.000 1.937.000
Driftsinntekter 19.073.000 8.873.000 19.680.000 3.374.000 1.955.000
Varekostnad -15.895.000 -4.821.000 -17.424.000 -1.601.000 -1.048.000
Lønninger -2.087.000 -1.576.000 -913.000 -723.000 -451.000
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.187.000 -1.000.000 -718.000 -515.000 -414.000
Driftskostnader -19.187.000 -7.415.000 -19.073.000 -2.839.000 -1.913.000
Driftsresultat -114.000 1.457.000 608.000 535.000 41.000
Finansinntekter 16.000 49.000 64.000 111.000 183.000
Finanskostnader -294.000 -55.000 -36.000 -2.000 -2.000
Finans -278.000 -6.000 28.000 109.000 181.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -186.000 0 -186.000 -186.000
Årsresultat -306.000 1.132.000 501.000 494.000 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.339.000 1.617.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 18.000 35.000 53.000 53.000
Sum varige driftsmidler 0 18.000 35.000 1.393.000 1.670.000
Sum finansielle anleggsmidler 97.000 74.000 74.000 70.000 55.000
Sum anleggsmidler 97.000 92.000 109.000 1.463.000 1.725.000
Varebeholdning 26.318.000 20.017.000 7.944.000 2.690.000 3.200.000
Kundefordringer 1.000.000 268.000 17.688.000 2.056.000 717.000
Andre fordringer 100.000 118.000 18.000 14.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 219.000 1.380.000 593.000 7.464.000 7.221.000
Sum omløpsmidler 27.637.000 21.783.000 26.244.000 12.223.000 11.204.000
Sum eiendeler 27.734.000 21.875.000 26.353.000 13.686.000 12.929.000
Sum opptjent egenkapital 11.405.000 11.711.000 10.765.000 10.264.000 9.956.000
Sum egenkapital 13.265.000 13.571.000 12.625.000 12.124.000 11.816.000
Sum avsetninger til forpliktelser 220.000 306.000 393.000 258.000 107.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.324.000 4.306.000 6.296.000 258.000 107.000
Leverandørgjeld 2.620.000 1.722.000 7.185.000 906.000 815.000
Betalbar skatt 0 407.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 107.000 71.000 56.000 39.000
Utbytte 0 -186.000 0 -186.000 -186.000
Annen kortsiktig gjeld 1.416.000 1.575.000 176.000 156.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 4.144.000 3.998.000 7.433.000 1.304.000 1.005.000
Sum gjeld og egenkapital 27.733.000 21.875.000 26.354.000 13.686.000 12.928.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.493.000 17.785.000 18.811.000 10.919.000 10.199.000
Likviditetsgrad 1 6.7 5.4 3.5 9.4 11.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 2.5 7.3 8.0
Soliditet 47.8 6 47.9 88.6 91.4
Resultatgrad -0.6 16.4 3.1 15.9 2.1
Rentedekningsgrad -0.4 26.5 16.9 267.5 112.0
Gjeldsgrad 1.1 0.6 1.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.4 6.9 2.5 4.7 1.7
Signatur
06.08.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex