Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vassbrekke Eiendom Bhg As
Juridisk navn:  Vassbrekke Eiendom Bhg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52700120
Ørpetveitvegen 265 Leitevegen 8 Fax:
5534 Haugesund 5521 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 991174052
Aksjekapital: 52.000 NOK
Etableringsdato: 3/5/2007 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: vassbrekke kulturbarnehage as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.71%
Resultat  
  
-131.33%
Egenkapital  
  
-102.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 513.000 9.698.000 9.781.000 11.980.000 13.645.000
Resultat: -576.000 -249.000 -1.320.000 1.365.000 1.194.000
Egenkapital: -197.000 8.222.000 100.000 9.487.000 8.483.000
Regnskap for  Vassbrekke Eiendom Bhg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 513.000 9.698.000 9.781.000 11.980.000 13.645.000
Driftskostnader -664.000 -9.513.000 -10.647.000 -10.146.000 -11.990.000
Driftsresultat -152.000 185.000 -867.000 1.833.000 1.655.000
Finansinntekter 0 8.000 4.000 3.000 26.000
Finanskostnader -424.000 -441.000 -457.000 -472.000 -487.000
Finans -424.000 -433.000 -453.000 -469.000 -461.000
Resultat før skatt -576.000 -249.000 -1.320.000 1.365.000 1.194.000
Skattekostnad 127.000 21.000 283.000 -362.000 -358.000
Årsresultat -449.000 -228.000 -1.037.000 1.003.000 836.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.405.000 16.242.000 16.885.000 17.266.000 17.878.000
Sum omløpsmidler 747.000 10.995.000 10.897.000 12.917.000 12.143.000
Sum eiendeler 16.152.000 27.237.000 27.782.000 30.183.000 30.021.000
Sum opptjent egenkapital -449.000 -228.000 0 9.387.000 8.383.000
Sum egenkapital -197.000 8.222.000 100.000 9.487.000 8.483.000
Sum langsiktig gjeld 16.084.000 17.068.000 17.663.000 18.243.000 18.800.000
Sum kortsiktig gjeld 266.000 1.946.000 10.018.000 2.453.000 2.738.000
Sum gjeld og egenkapital 16.153.000 27.236.000 27.781.000 30.183.000 30.021.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 513.000 9.698.000 9.781.000 11.980.000 13.645.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 513.000 9.698.000 9.781.000 11.980.000 13.645.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -6.503.000 -7.221.000 -8.021.000 -9.780.000
Avskrivning -664.000 -664.000 -664.000 -664.000 -664.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -2.346.000 -2.762.000 -1.461.000 -1.546.000
Driftskostnader -664.000 -9.513.000 -10.647.000 -10.146.000 -11.990.000
Driftsresultat -152.000 185.000 -867.000 1.833.000 1.655.000
Finansinntekter 0 8.000 4.000 3.000 26.000
Finanskostnader -424.000 -441.000 -457.000 -472.000 -487.000
Finans -424.000 -433.000 -453.000 -469.000 -461.000
Konsernbidrag 0 0 -8.350.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -449.000 -228.000 -1.037.000 1.003.000 836.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 626.000 799.000 778.000 495.000 442.000
Fast eiendom 14.779.000 15.443.000 16.107.000 16.772.000 17.436.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.779.000 15.443.000 16.107.000 16.772.000 17.436.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.405.000 16.242.000 16.885.000 17.266.000 17.878.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 747.000 10.739.000 10.682.000 12.672.000 11.821.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 256.000 214.000 244.000 323.000
Sum omløpsmidler 747.000 10.995.000 10.897.000 12.917.000 12.143.000
Sum eiendeler 16.152.000 27.237.000 27.782.000 30.183.000 30.021.000
Sum opptjent egenkapital -449.000 -228.000 0 9.387.000 8.383.000
Sum egenkapital -197.000 8.222.000 100.000 9.487.000 8.483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 347.000 320.000 294.000 261.000
Gjeld til kredittinstitutt 266.000 0 8.350.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.084.000 17.068.000 17.663.000 18.243.000 18.800.000
Leverandørgjeld 0 663.000 554.000 564.000 708.000
Betalbar skatt 0 0 0 414.000 395.000
Skyldig offentlige avgifter 0 80.000 73.000 103.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 1.204.000 1.041.000 1.372.000 1.516.000
Sum kortsiktig gjeld 266.000 1.946.000 10.018.000 2.453.000 2.738.000
Sum gjeld og egenkapital 16.153.000 27.236.000 27.781.000 30.183.000 30.021.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 481.000 9.049.000 879.000 10.464.000 9.405.000
Likviditetsgrad 1 2.8 5.7 1.1 5.3 4.4
Likviditetsgrad 2 2.8 5.7 1.1 5.3 4.5
Soliditet -1.2 30.2 0.4 31.4 28.3
Resultatgrad -29.6 1.9 -8.9 15.3 12.1
Rentedekningsgrad -0.4 0.4 -1.9 3.9 3.5
Gjeldsgrad 2.3 276.8 2.2 2.5
Total kapitalrentabilitet -0.9 0.7 -3.1 6.1 5.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex